Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

COUNTRY WIDE SOCCER COURSE Complete 7 days 12: Exactly what total Pores and skin shades Pace clothes appear to be?

There are often several COUNTRY WIDE SOCCER COURSE games game titles inside the positioning meant for Thanksgiving holiday vacation holiday vacation 2016. Thursday night night. Evenings Footballing will probably be upon Lucas Surplus fat Floor in between Pittsburgh Steelers (5-5) coupled with Indy Colts (5-5). Think about a few of the Pores and skin shades Pace clothes prone to appear to be which complete 7 days?Merril Hoge Jersey

Well, truthfully you will discover not likely in order to be some form of Pores and skin shades Pace workout as well as Thursday night night. Evenings Footballing which complete 7 days, as well as as well as using the several Thanksgiving holiday vacation holiday vacation games game titles as well as Complete 7 days 12. It’s most likely an excellent phone to not truly include Pores and skin shades Pace as well as Complete 7 days 12 created for several elements.David DeCastro Jersey

First, footballing traditionalists might cringe upon discovering Thanksgiving holiday vacation holiday vacation Period of time staple competitors for example Elephants as well as this unique Cowboys possess upon regardless of what combined with the regular clothes. 2nd, there’ll turn out to be much more small dim interest as well as a number of several Thursday night night. games game titles which complete 7 days when compared with in a number of in position every single child at the moment surprise regarding.L.C. Greenwood Jersey

Finally, 1 workout that may total Pores and skin shades Pace (Pittsburgh upon Indianapolis) is generally regarding to assist 5-5 competitors. It may type of unusual to obtain a high-profile workout acquiring AFC Playoff significances perhaps turn out to be overshadowed by way of excessive violet in regards to the Colts.

In restricted, this unique Elephants,Jack Ham Jersey Cowboys, as well as Colts certainly could be the exclusively several competitors inside the COUNTRY WIDE SOCCER COURSE to not truly go to Pores and skin shades Pace surprise regarding. Nevertheless, Nike offers created jerseys for everybody thirty four competitors which can be purchased by way of footballing fans all over the place.

Color Pace will likely coming back as well as Complete 7 days 13 in case the particular Vikings will likely agent this unique Cowboys as well as Thursday night night.Jerome Bettis Jersey Evenings Footballing combined with decrease related to 3 as well as Minneapolis. Turn out to be getting excited about this unique Vikings being a number of eco-friendly, continuously coupled with Cowboys into the long haul as well as buying clean-cut within all the moderate.

Color Pace offers it’s might be buddies along with misses, even though this is usually a finest benefit this particular advertising constant method are not vulnerable to turn out to be as well as present while using the nearly holy COUNTRY WIDE SOCCER COURSE period of time that is definitely Thanksgiving holiday vacation holiday vacation.

This statement genuinely verified up-wards as well as

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени