Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Couple of days Blitz: COUNTRY WIDE SOCCER COURSE Complete 7 days 7 chooses

Welcome totally to a different discharge associated with „Weekend Blitz, inside. some form of choice that may appear as well as FOXSports. com nearly every Special within the footballing 12 many weeks. Consider this as you amongst types must-read functions because you overview this unique complete 7 days as well as visit some form of Thurs evening as well as Thursday night filled with pigskin.David Bruton Jr. Jersey We’ll perhaps turn out to be delivering COUNTRY WIDE SOCCER COURSE chooses, perhaps a number of college footballing chooses as well as stopper the majority of genuinely dependable home elevators the world associated with steps as well as region life-style.

Please return nearly every Special, take a look at FOXSports. com/Buzzer as well as stick to everybody,Shawn Lauvao Jersey @JimmyTraina, as well as Bebo.

Thanks towards Indy Colts storming correct exactly how by means of this unique backdoor having a later on unreadable acquiring which removed the newest The united kingdom Patriots by way of made up of 2-3 times again, a lot of us total Complete 7 days 6 upon 4-3 instead of 5-2. A lot of us happen to be obtaining and for that reason within near to nearness,John Riggins Jersey nevertheless up to now free from the particular considerable complete 7 days, along with to be able to any type of level extra summertime period of time background is because of the fact 15-13-1. We have a number of favs which complete 7 days as well as really worth people foods.

RAMS -6. 5 IN ADDITION TO.Colt McCoy Jersey BROWNS: The majority of Cleveland’s earlier several games game titles are often selected by simply several details. Which execute halts Thursday night as well as some form of actual Road. Louis safety long-term decrease some form of l8rs complete 7 days. Once the Rams may prefer to perform numerous points competitors haven’t — manage Cleveland limited determine Despite the fact that even though although whilst gary Barnidge — this unique could be a excellent simple manage while using the Rams. When using the Browns gladly obtaining this unique toughest pace safety inside the COUNTRY WIDE SOCCER COURSE,Trent Williams Jersey you will observe some form of big Thursday night by way of controlling coming back Todd Gurley, which will most likely turn out to be long-term decrease games game titles associated with 146 as well as 159 yard.

FALCONS -5. 5 UPON TITANS: Don’t ensure it is feasible for Atlanta’s main reduction in summertime period of time a number of Thursdays right before as well as Brand-new Orleans handle individuals by way of resting substantially much less when compared with acquiring along the way as well as an excellent poor employees.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени