Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Cowboys by means of Eagles: Game titles take a look at, chances, point of view

Preview, point of view along with chances for that NFC Cookware issue in the real Dallas Cowboys along with Philadelphia Eagles by means of Lincoln subsequently consequently as a result consequently as a result consequently as a result Monetary Area within 7 days seventeen.

The Dallas Cowboys are often pursuing the very best normal period of time declaration within business background once they increase the particular Philadelphia Eagles by means of Lincoln subsequently consequently as a result consequently as a result consequently as a result Monetary Area within 7 days seventeen.http://www.fanproshopcowboys.com/ezekiel-elliott-jersey-c-10612/

Dallas by no means completed 14-2 within the time-frame, some thing the specific NFC Cookware individuals who produce is really effective inside utilizing a produce within Philly. In relation to Eagles, first-year recommendations trainer Doug Pederson may require to be able to total their unique debut period of time in control based on the higher by way of defeating the particular department competitor.

Pederson’s Eagles are in fact well-liked by way of 6 components,Emmitt Smith Jersey based on Chances Shark. An identical supply has got the over/under by means of 43, nonetheless wagers in line with the more than is determined by that fits up-wards for that Cowboys.

Specifically, set up Cowboys perform initial 12 times operating once again Ezekiel Elliott.Dez Bryant Jersey As well as homefield benefit within the NFC at the moment safe, recommendations trainer Jerr Garrett might be enticed to provide their unique workhorse the particular vacation.

A great deal might rely on Elliott in conjunction with Cowboys’ need to produce background. Proprietor Jerry Jones is actually conscious their unique sportsperson may split the specific initial 12 times hurrying declaration organised by way of Eric Dickerson within 1983, for each KRLD,Emmitt Smith Jersey by way of Lorenzo Reyes associated with UNITED STATES These days.

Resting Elliott would certainly be a helpful ploy thinking about the quantity related to bruising episodes he took by way of 7 days 16’s conquer the specific Detroit Elephants. The specific Cowboys have sufficient backfield understanding every single child provide without having Elliott for each 7 days.

Darren McFadden, Pit Dunbar along with Alfred Morris may most have tension working the very best run-blocking choice within the NATION BROAD FOOTBALL STRATEGY.Tony Romo Jersey

In actuality, the specific battle between the particular feeling Dallas O-line in conjunction with Eagles’ marauding guarding access would be the important matchup to discover. Elements must be especially warmed upward up-wards within the inside.

The Cowboys are often efficient in the centre, because of middle Travis Frederick along with safeguard Zack Martin.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени