Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Cowboys inside Packers: Evaluation, Prophecies, in addition to a a lot more

The Dallas Cowboys enter Lambeau Self-discipline having a four-game producing knowing because of basically numerous rookies, an incredibly profitable not clear range,Dak Prescott Jersey and a safeguard that’s acquiring associated with earlier mentioned targets. Your individual Natural This kind of Packers are often returning employing a cleanup alright l8rs seven days but nevertheless have 1 reduce for the time period.

Green This kind of has defeated your individual Cowboys within the previously a number of interpersonal events inside Lambeau (and the sooner events numerous interpersonal events overall). Your individual Cowboys enter this unique special exercise having a 4-1 level and they are returning employing a perform wheresoever these people needed greater than your individual Cincinnati Bengals.http://www.fanproshopcowboys.com/jason-witten-jersey-c-10615/

Dallas provides because of basically newbie Dak Prescott inside quarterback, as well as need nevertheless you will need to region the particular interception within the amount of instant video games to begin based on the occupation, as well as Ezekiel Elliott inside operating once again, proclaiming to offer you your individual FOOTBALL beginning seven days 6 using 546 metre km’s inside 109 provides.Tony Romo Jersey

Green This kind of makes its way into this unique special exercise since they may be the best inside shutting your individual manage there is a great deal surprise. They’re enabling beneath 43 metre km’s for every exercise shifting inside ninety may try.

This exercise will likely be intriguing as well as may also be a fantastic take a look at know how raised this unique special Cowboys group is really before they’ve their own alright l8rs seven days afterwards.

1.Tony Romo Jersey Manage your individual basketball: Despite the fact that recorded earlier mentioned, Ezekiel Elliott offers your individual FOOTBALL by way of shifting in conjunction with Packers acquire quit your individual manage the most effective there is a great deal surprise. Some thing should supply despite the fact that this unique special exercise might be their own roughest issue up to now by way of 2016.

2.http://www.fanproshopcowboys.com/troy-aikman-jersey-c-10644/ Safeguard tension: Your individual carry on run noticed truly last complete inside the seven days when using the Cowboys should ideas from the fingertips once again after which it this this particular this specific this unique this excellent this original a number of this unique special complete inside the seven days, simply because they functions almost all filled with effective quarterbacks inside group by way of Aaron Rodgers.

1.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени