Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Coyotes sponsor Oilers since McDavid tends to make initial Arizona ( az ) check out

Arizona dance shoes followers are certain to get their particular initial close-up examine newbie phenom Connor McDavid about Thursday night time because the Arizona ( az ) Coyotes sponsor the particular Edmonton Oilers with Gila Lake Market.

The Coyotes have got focused enjoy contrary to the Oilers lately profitable 12 with the earlier twenty eight game titles nevertheless the reputation regarding McDavid, http://www.shopoilersjersey.com/ryan-nugent-hopkins-jersey which overlooked thirty seven game titles regarding his / her initial time of year as a result of glenohumeral joint injuries, must ensure it is more challenging to give their particular prominence. Grant Fuhr Jersey

Arizona will be 3-0-1 inside the time of year collection and also 23-1-4 inside twenty eight group meetings given that Jan 2010 and contains have scored one or more level before twenty-two game titles (18-0-4), dating back to to be able to Goal 18, Wayne Gretzky Jersey 2011. Newbie Utmost Domi provides several targets and also a couple of facilitates on this season’s several group meetings. Jujhar Khaira Jersey

— MONK Sporting activities Arizona ( az ) (@FOXSPORTSAZ) Goal twenty-two, 2018

The Coyotes (31-34-7) remain around the fringes with the American Convention playoff contest, Mark Letestu Jersey yet their particular expectation are usually increasing a growing number of remote right after acquiring closed out there inside their earlier a couple of game titles simply by Tampa Fresh and also San Jose. They may be 11 items again regarding 9th invest the particular Gulf together with 10 game titles to be able to enjoy.

The Coyotes have obtained a good lump given that goalie Robert Smith’s go back coming from central muscle tissue surgical procedure inside 12 ,. Jones earned his / her initial a couple of starts off pursuing his / her go back just before developing around the shedding conclusion regarding Sunday’s 3-0 damage with San Jose.

The 10th-year expert provides ceased 104 regarding 107 photos inside his / her a few game titles again.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени