Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Creativity footballing Complete 7 days 3 injury record, investigation along with Romo, Brees, Lacy

Tony Romo

One complete 7 days right after burning up away big gadget Dez Bryant right into a damaged feet approximately, this particular Cowboys’ injury worries prolonged simply because quarterback Tony a2z a2z Romo experienced some kind of fractured ultimately remaining clavicle (collarbone) inside a overcome this particular Eagles.http://www.jerseyfansteam.com/kenny-vaccaro-jersey-c-1_452_488/

The injury occurred to assist Romo’s non-throwing obtain the moment he or she appeared to be taken apart by way of precautionary determine Fletcher Cox. Romo’s ultimately remaining obtain assault this particular lawn combined with the excess fat associated with linebacker Nike jordan Hicks compounded this particular slide, providing a lot of energy due to Romo’s body along with creating a fantastic conditions just for the collarbone bone fragments break. This method associated with injury is called the axial pile as well as rarely develops lots of capacity to assist bust line the middle element of this particular collarbone. Romo understands this particular instance,James Laurinaitis Jersey lately fracturing which comparable cuboid utilizing a amazingly similar participate in.

Week 7 associated with 2010, this particular Giants’ The nike jordan Boley ruined Romo along with his / her ultimately remaining obtain in the direction of lawn when using the linebacker’s excess fat increasing the amount associated with energy created in to this particular obtain. Although Romo experienced skipped 10 gaming game titles implementing the private damage, there’s no purpose in order to believe in them considered his / her current trouble.Jairus Byrd Jersey Cuboid rehabs perfectly along with is actually between the remarkable regions of that earnings to assist entire, along with most likely exceptional, strength utilizing injury.

Romo’s injury is generally a good taken care of bone fragments break, importance every obtain combined pills which include this particular collarbone simply were not broken.Michael Hoomanawanui Jersey This particular cuboid would not change along with is definitely non-displaced, allowing this particular four-time Pro-Bowler staying away from surgical treatments. Consistent with research, this particular labor force is generally effectively navigating these phones assist ignore the next 7 two or three days, even though let’s take a look at just what precedent together with recommendations recommends round the injury to possess a exceptional strategy along with Romo.Tyeler Davison Jersey

While Romo carried out ignore 10 gaming game titles genuinely, Dallas’ inadequate whole background which period most likely influenced this particular Cowboys’ summary to make use of all of them along with broken pre-book. Aaron Rodgers broke his / her non-throwing obtain following using a participate in particularly nearly the same as Romo’s along with 2013.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени