Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Curt Schilling attention golf ball 2020 presidential choice

Curt Schilling is usually upon absolutely no accounts timid regarding the majority of the articulating the actual national politics really worth, coupled with Thursday this particular previous cup cup glass pitcher as well as ex-ESPN broadcaster recognized he’d complete the job to obtain main within 2020 as well as 2024.

Schilling recognized along with the Labeled offer he or she formerly already been most likely in order to get the job done created for cash workplace consequently. Concerning authored, „I will do the trick soon“ and also being desired more info with a commenter,Tre Boston Jersey Schilling announced „state workshop unique, the actual whitened type of devote 8 years“ after that „or consider within the example that the few amazing prohibited period which property elects an additional Clinton. „

Completed Sept, ESPN proven Schilling lacking it is rugby broadcasts for the dubious reddit where he or she compared Muslim extremists utilizing Nazis along with Philippines.

Schilling apologized created for their or even her’s youtube .Luke Kuechly Jersey com, utilizing annual percentage rates, your woman appeared to be completed about the program to make on the internet posts mocking the particular transgender surrounding area inside a a reaction to this specific New york guidelines that wiped out close by statutes allowing consumers to test discolored comparable in the direction of intercourse along with they are able to determine.

Apart from their own capturing via ESPN, Schilling ready your own Kansas Neighborhood sound system cease previously this year that presidential prospective client Hillary Clinton „should become concealed listed below the specific captive associated with battle camping a while (if your companion gave) referred to home elevators lots if you do not lots of e-mail within the police arrest server.Daryl Worley Jersey

Within 2012, investigation related to achievable lawful wrongdoing associated with types personal video-game company, thirty seven Art galleries, happen to be dropped in a matter of Rhode Tropical isle, however 2 months afterwards,Mario Addison Jersey Schilling happen to be sued.

Schilling happen to be investigated subsequent Conventional financial institution Rhode Division took $8. 5 zillion to help the corporation remain in provider before the actual travelled pennyless. Your own Rhode Division Financial Enchancment Supplier offered $75 1000 along with taxpayer-backed provides every single child attractiveness Schilling’s business to be able to Providence this season.

Within February 2013,Shaq Thompson Jersey Schilling’s weakling sock used even if pitching for your Birkenstock boston celtics Red-colored Sox in a matter of Activity a few in the 2004 World Sequence wound up provided concerning $92, 613 in the stay market in a matter of Nyc having a fantastic unknown bidder.

Schilling created $114 thousand higher than a excellent 18-year field while using Baltimore Orioles, Houston Astros, Philadelphia Phillies, Arizona Diamondbacks along with Birkenstock birkenstock birkenstock boston Red-colored Sox. They achieved Planet Selection some thing within 2001 in addition to Arizona in addition to 2004 together with Birkenstock birkenstock boston with that said may be saddled as well as debate going after their or even her’s training times completed.

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени