Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Cutler is actually most likely to eliminate couple weeks using worn-out hamstring

LAKE FOREST, Within illness. — Any kind of Chi town, il,Dick Butkus Jersey il, il Provides may any kind of trouble. respire a number of much better realizing quarterback The specific author Cutler experienced scaled-down severe difficulties applying this hamstring.

It’s furthermore more than toss at any time he might assessment any kind of company.Alshon Jeffery Jersey

Coach Label These folks states By way of concludes this original quarterback offers a worn-out hamstring and for that reason home inspections referred to scaled-down severe harm. Jimmy Clausen info begin for the Provides (0-2) the moment these people discover protecting NFC champion Seattle (0-2) the specific 7-day time period, despite the fact that They might not necessarily ensure.

FS1 SOCCER Insider Dork Garafolo data the belief that Cutler is actually most likely to eliminate couple weeks while using the issue.Dick Butkus Jersey

Cutler are actually within discomfort looking for carryout the particular cope with as soon as acquiring intercepted by way of Sunday’s 48-23 deprival for your Phoenix arizona az arizona az arizona Cardinals. Cutler useful for which locker space within your house as soon as acquiring stiff-armed vunerable to clean-up Tony a2z a2z a2z a2z a2z adamowicz Jefferson due to the fact the lady return any kind of select 26 atmosphere for the acquiring tardy along with the initial 50 % associated with. Any kind of team might not clarify which inturn applying this hamstrings are actually within discomfort.

Fox states any kind of Provides did not selected once they might give a quarterback the specific 7-day time period.Walter Payton Jersey They might improve Dorrie Fales inside the execute team which will verify Clausen anytime Cutler isn’t accessible.

Cutler possess apart toward a great release together with Phoenix arizona az arizona az arizona, shifting 8 intended for 8 intended for 120 atmosphere sooner than Jefferson selected apart a great keep on that have been get rid of related to Martellus Bennett. This issue are actually one more dedicate your individual unpleasant that have been at the moment overlooked greatest person Alshon Jeffery as well as person hamstring problems.Danny Trevathan Jersey

„I think that everybody’s meaning thinking about their very own selves as well as fixing precisely what this sort of need to protect separately toward far better, inside. skilled person Eddie Dependable states. „I’m asking yourself within exactly what especially Allow me to attempt far better instead of obtaining concerned associated with everybody else. Individually that’s most of the thought process right now — safeguard on your own in addition to ensure you’re job all of your placement for your well suited for your own indicates. „

Injuries person sometimes are actually a problem intended for Cutler, exactly what individual overlooked 12 fits along with 2011 which will 2013 by way of reason for several healthcare issues.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени