Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Dallas Cowboys Experience Greatest Take a look at Nevertheless Instead of Bengals

The Dallas Cowboys in many cases are feeling outstanding concerning by themselves subsequent beating the particular Such region 49ers in relation to achieve 3-1 with regards to the 12 weeks. For anybody protecting score in your own home, that’s additionally 3 straight advantages of the actual Cowboys, just one shy inside the total they would for the entire 2015 time period.

Not lots of people expected the particular Cowboys getting 3-1 anytime starting quarterback Tony a2z a2z a2z a2z Romo happened, daylights, genuinely proprietor Jerry Jones is really astonished and in addition it requirements a good deal in order to shock Mr. Self-confidence. At this time, dwelling is really wonderful for your particular Cowboys.

However,Orlando Scandrick Jersey reality may be proper close by. The particular Cowboys right now experience two playoff companies by means of recently before their own l8rs seven days, the particular Cincinnati Bengals in your own home after which it this this particular on the road inside the Eco-friendly This kind of Packers.

If an individual wished to identify precisely how outstanding this kind of Cowboys together with quarterback Dak Prescott in many cases are, you’re concerning to find out.

The Bengals in many cases are coming doing the Thursday night night night create and may have 10 occasions aside to setup for that Cowboys. The particular protecting AFC North champs provide you with the physical dwelling on protection, like the efficient access 7 that will present the particular most difficult issue Dallas’ rushing attack provides noticed this year.

Rookie working once more Ezekiel Elliott provides thrived formerly few weeks. That’s their unique initial browse the actual top-10 protection. The same might be stated regarding Prescott.Daryl Johnston Jersey
div. apply-now. make the most of kind. submit. apply-now-submit-1: drift background-color: #BAC8CF! essential;

Despite their own 2-2 assertion, Cincinnati furthermore provides finished an even more difficult plan when compared with Dallas, consequently they’ve recently been analyzed. Their own two decrease concerning the time-frame are actually for your Organization Broncos together with Pittsburgh Steelers, high quality competitors.

Meanwhile,Geoff Swaim Jersey naysayers choose to display the particular reasonable plan Dallas provides finished up to now inside the time-frame. An individual can’t concern the particular Cowboys regarding what type of plan are actually set up, nevertheless in truth actual, the particular Cowboys have surpassed some of the a lot less efficient companies inside the program.

But additionally consider that Dallas is really experiencing with out their own best quarterback, their own video gaming eliminating wide receiver, their own All-Pro leftover cope with, their unique finest carry on rusher, their unique finest cornerback, which means you figure out these folks don’t have to apologize regarding lucrative game titles.

Either technique,Chris Jones Jersey the next the actual 7 days might consider the particular Cowboys. 1 design to be able to near to people up-wards ought to be to beat outstanding competitors, combined with the initial chance to get this done is really this excellent Finish from the 7 days inside the Bengals. Beat Cincinnati together with it will likely be hard for people in order to pack precisely what the particular Cowboys carry out.

This video gaming is really much like 2014, when the Cowboys are actually trying to display their own well worth inside the Seattle Seahawks. Dallas proceeded to go around the particular Off-shore Northwest together with produced the specific assertion; they have a chance to perform the same this excellent seven days in your own home as opposed to the particular Bengals.

The goal ought to be to create game titles inside the COUNTRY WIDE SOCCER COURSE; these folks don’t ask for exactly how, these folks essentially rely the amount of. The particular Dallas Cowboys in many cases are stacking up-wards benefits, without everyone believes at this time.Cedric Thornton Jersey Finish from the 7 days could be the initial chance to alter people values.

A big take a look at awaits.

You might talk to along with stick with Expenses on twitter posts content articles @BenGrimaldi

This publish at first arrived on

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени