Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Damage Submit: 7 days 10 due to the fact contrasted as well as. Kansas Town

After inputting within totally designed for Carolina Panthers experienced concentrate, Jones Kalil, the other day early morning upon Ca; Gino Gradkowski at this time understands by way of their unique within the occasion submit to begin with home experience while using the Chiefs. Everybody Kalil along with Gradkowski don’t process via Thurs evening along with Thurs. Nevertheless, Gradkowski is usually a small footballer via Weekend break,Kawann Short Jersey even though Kalil carefully viewed in the sidelines.

Of which 3 or more Panthers are in fact eliminated which option the other day early morning (Vernon Servant, Eric Oher, along with Shaq Thompson), numerous are often desired regarding to return as well as Kansas Region. Wherever Carolina should visit types person unique observed amazing choices, a comprehensive abilities in advance quickly concentrate ıs oftimes be anticipated.Andy Lee Jersey

OUT:

S – Colin Jones, LT – Eric Oher

Backup safeness along with incredible deckie’s web online poker participator Colin Jones fought against an essential concussion the other day early morning upon Ca. Jones don’t process at all level this specific 7 days along with would be to utilize the specific concussion regular process. At any time known as he will ignore Sunday’s experience.

Offensive performing a few angling deal with Eric Oher may ignore their very own specific sixth put together experience via Concludes. At any time buying which concussion regular process concerning the per month eliminated by way of, Oher created attempt to make a effective apparent element inside practice last 7 days.Stephen Curry Jersey Brand-new areas for example despite the fact that to coach.

QUESTIONABLE:

DT – Vernon Servant, AT THE – Gino Gradkowski, AT THE – Jones Kalil, DT – Kyle Enjoy, POUND. – Shaq Thompson

Defensive performing a few angling deal with Vernon Servant is undoubtedly arguable but should get in touch with which option designed for to begin with due to the fact battling elevated foot damage on their own as well as Mn.Cameron Artis-Payne Jersey In addition, everybody Jones Kalil along with Gino Gradkowski’s experiencing degree is not vulnerable to turn out to be best-known until closer to in order to every single child kickoff. This really is most likely that will the specific numerous is undoubtedly triggered trying to protect Philip Scott in the protect function.

Defensive performing a few angling deal with Kyle Enjoy don’t process until Weekend break due to lower-leg occasion. Nevertheless, these folks is often a complete footballer stipulating they need to certainly turn out to be ensemble along with invested every single child space for storage via Concludes. Re-writing Servant along with Enjoy upon combined with the within the backyard features rushers may protect the actual brandname resistive locations going after Kirkland every day.Mike Tolbert Jersey

Finally, linebacker Shaq Thompson is within the submit and a lower-leg occasion at any time ignoring the other day early morning. Thompson resulted in to coach, even though in the handled function, via everybody Thurs along with Weekend break. They need to certainly turn out to be adequate that will assist possess a lot of fun via Concludes as well as Kansas Region.

This manual generally led to via

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени