Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

‘Damn, Daniel’ meme infiltrates Lakers’ airplane, locker space

Unless you have already been residing below the rock and roll for that previous 7 days, you have observed or even learned about the actual „Damn, Daniel“ movie that is absorbed social networking – Instagram as well as Tweets, particularly – and it is not possible to prevent obtaining trapped in your mind.Jerry West Jersey

If a person have not observed this however, this is actually the notorious 30-second cut (which right now offers more than three hundred, 000 retweets) in the Snapchat of the teenager called Josh that documented their buddy, Daniel, putting on numerous clothes, aspersonal exemplification essay topics well as constantly yells,Tyler Ennis Jersey „Damn, Daniel! inch:

The collection that is acquired notoriety is actually, „Damn, Daniel! Back again from this once again using the whitened Vehicles.Jamaal Wilkes Jersey

The movie by itself is actually polarizing – amusing with a, irritating in order to other people – however a part of what is managed to get this type of social networking trend would be the memes as well as remakes from the movie. Just about everyone offers their very own undertake this, plus some possess created memes or even variations from the movie which are funnier compared to unique.

The La Lakers, that obviously have not experienced a lot in order to commemorate this year,James Worthy Jersey chose to enter about the enjoyable, because The nike process speech ideas jordan Clarkson lately submitted a number of „Damn, Daniel“ button snaps upon their Snapchat, showcasing teammates D’Angelo Russell as well as Ray Nance Junior. (via Complex):

The Lakers’ edition is really a little bit various, since it functions checkerboard Vehicles slip-ons,Dennis Rodman Jersey „wolf grey“ Nike Atmosphere Coach Jones as well as eco-friendly Gucci flip-flops – absolutely no whitened Vehicles or even a real Daniel, regrettably.

But it is nevertheless because amusing or even irritating since the unique, and contains to create negative Lakers enthusiasts pleased to observe three-fourths of the youthful primary obtaining together from the courtroom as well as getting involved in the social-media trend.

As unfortunate since it is actually, this can be the actual emphasize from the Lakers’ 2nd 1 / 2 of the growing season.

Jovan Buha handles the actual NBA with regard to SIBEL Sports activities. Adhere to him or her upon Tweets: @jovanbuha.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени