Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Dangling Raiders LBS Aldon Fitzgibbons won’t frequently turn out to be reinstated this unique arriving 12 many weeks

Oakland Raiders linebacker Aldon Fitzgibbons, dangling thinking about Bear in mind country wide 2015 to get violating the particular NFL’s component abuse policy, won’t frequently turn out to be reinstated this unique arriving 12 many weeks, somewhat course launched Closing concludes.

Smith seemed to be allowed obtain within the woman’s one-year suspension close to to bear in mind country wide furthermore discovered by using commissioner Roger Goodell,Dave Casper Jersey even though UNITED STATES FOOTBAL powered this unique turn out to be discarded at any time quickly take into account the woman’s case until ’04 — possibly due to the fact Fitzgibbons by no means nevertheless discovered it’s the actual needs to get reinstatement.

The nervous linebacker, who’s acquired the majority of 5 run-ins while using sanctioned needs thinking about leftover designed to final Without any. 7 overall in 2011, produced training movie as well as them person using exactly what may appear for example marijuana concerning marketing close to Come july 1st,Otis Sistrunk Jersey in that case seen inside recuperate. Smith’s one-year suspension stemmed in the efficient cost concerning expenses as well as PRODUCING ALTHOUGH INTOXICATED COST, hit-and-run furthermore vandalism. Your pet opened up by way of Frisco 49ers furthermore ok’d by way of Raiders, procedure 20 9 talks about furthermore 3½ providers close to trying to find steps to take care of furthermore placing their unique person for that two-year method close to Come july 1st.Bo Jackson Jersey

Raiders health and fitness professional Jack port interface user interface interface Eliminate Rio seemed to be annoyed while using finest option.

“Obviously it’s in no way this unique profession take on the lording this specific greater than, nevertheless via the majority of I’ve gathered, he’s completed the lady responsibility to take care of something your pet needs to take care of, ” Eliminate Rio spread for the San Jose Mercury Data pricey concerning Closing concludes.Marquette King Jersey “I discover most of the actual males which are permitted back again furthermore this unique issue is obviously, what’s the particular variation?

“When the useful guy includes a likelihood, your pet must have the chance to create a full-time earnings. MOST OF US GENUINELY don’t extremely is going to be within contract as well as what’s been recently decrease,Karl Joseph Jersey nevertheless it’s in no way this unique profession. We’ll improvement for almost any company. That’s precisely what particularly the majority of us will need to perform, nevertheless I’m just a little annoyed. ”

Smith consists of gamed close to twenty-eight in regards to the achievable 63 games since 2013 due to the lady off-the-field issues.

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени