Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Deion Sanders Ezekiel Elliott doesn’t always have to be able to make my own outdated shirt amount, yet this is my own assistance to be able to your pet

Deion Sanders Ezekiel Elliott doesn’t always have to be able to make my own outdated shirt amount, yet this is my own assistance to be able to your pet

Former Cowboys cornerback Deion Sanders acquired several assistance regarding Ezekiel Elliott within a latest meeting together with Sporting activities Created Today.

The Expert Sports Hallway regarding Famer put in several periods sporting Simply no. 21 years old inside Dallas, the identical amount the particular Cowboys provided Elliott right after this individual has been picked next total inside Apr. http://www.giantssportsworld.com/ricky-romero-jersey-c-1777.asp

Sanders mentioned the particular past Iowa Express working again won’t want to do anything at all to be able to make the proper to be able to use his / her outdated amount, yet this individual has a single obtain.

„I merely need in which youngster to keep targeted, inches Sanders mentioned. „Just keep targeted. http://www.giantsfansclub.com/joe-panik-jersey-c-2549.jsp Aren’t getting trapped inside the lamps, photographic camera, actions with the Dallas Cowboys, due to the fact maybe it’s overpowering. Due to the fact virtually any media will be huge media if you are any Dallas Cowboy. http://www.giantsfanaticshop.com/jeff-samardzija-jersey-c-3895.aspx

„He must actually recognize that he has a specialist sports person, he has not just a school youngster. „

Sanders, that is a great AMERICAN FOOTBAL Community expert, has been furthermore questioned in the event the Cowboys are usually positiioned to produce a playoff work in 2010. http://www.giantsfanspro.com/matt-cain-jersey-c-1669/ Sanders failed to breakdown the particular roster or perhaps the particular plan, as an alternative, this individual added reward around the team’s operator and also basic director.

„The factor concerning Jerry Jones, he has the most effective at any time, Madison Bumgarner Jersey inches Sanders mentioned. „He’s the most effective operator. He has the most effective online marketer. This individual we can believe annually the particular Dallas Cowboys have got to be able to acquire the particular Very Pan. And also to the, he has unbelievable

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени