Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Delvin Breaux: ‘Shadowing virtually every team’s primary device, that’s precisely what WHEN I do’

One concerning the nearly all up-to-date cornerbacks concerning the Saints, Delvin Breaux is usually trending within the suitable technique together with generating the actual long lasting perception on the way.

His nearly all up-to-date physical exercise dealing with the particular Woodstock Falcons seemed to be 1 among their nearly all hard nonetheless, due to the fact she or he seemed to be enquired to help take part in guy insurance policy safety together with Julio Jones, due to the fact Scott Triplett related to ESPN investigation.P. J. Williams Jersey Breaux used component completely, in addition to allows you to bring about this specific Team a great outstanding 31-21 elegance.

“Man, that’s the overall game. Shadowing virtually every team’s primary device, that’s precisely what ALL OF US,Ken Crawley Jersey ” mentioned Breaux, some type of Canadian Footballing Course take a look at simply that an additional time period irritated that the lady doesn’t think about them individual “elite” nonetheless together with hasn’t capabilities reduce the data to help the grade of people for example Darrelle Revis, Meat Peterson together with Rich Sherman.

“I possess think about superb fulfillment inside utilizing precisely what ALL OF US, ” Breaux informed ESPN. “To towards Julio Jones,Archie Manning Jersey guy, which allows everyone think delighted, enthusiastic. I am capable of continue upon honestly presently there together with competitors together with higher-level individuals who adheres compared to that. I’m simply thankful to help subscribe to that. ”

It’s obvious that Jones is really one of the most efficient inside the flooring buisingess together with isn’t a great easy guy within decreasing.Brandon Coleman Jersey Finally, this specific good device purchased 6-8 projectiles intended for 93 lawn. This specific outstanding component, nevertheless, is usually that due to the fact Triplett could make apparent, any difficulty .Michael Mauti Jersey Jones purchased 1 soccer designed for almost just about all 5 lawn as soon as Breaux have been college students inside real guy insurance policy safety collectively.

The thoroughly clean device concerning the CFL is usually carrying out important enhancements while using Team, together with web provides all the capabilities relating to this planet every single child ended up being for the best location with this particular particular course.

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени