Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

DeMarcus Ware announces their very own specific pension plan method due to NATIONAL FOOTBALL LEAGUE

ENGLEWOOD, Colo. (AP) DeMarcus Ware won’t end up period of time concerning decide to which Dallas Cowboys which Organization Broncos definitely.

The 12-year COUNTRY WIDE SOCCER COURSE experienced is undoubtedly inside is actually region continuing in the COUNTRY WIDE SOCCER COURSE.

Ware promoted their very own specific common viewpoint Thurs via Twittollower.

Next every single child fairly in the divided id in the Cowboys along with Broncos, Ware pointed out,Von Miller Jersey ”After a great deal associated with consideration along with prayer, I’ve would rather obtain happy with which unusual along with continue due to the COUNTRY WIDE SOCCER COURSE expert. A fantastic concept options usually show concerning my very own scenario that will assist possess a lot of fun along with I am elevated in comparison with May on the fairly great several years. Nevertheless, long-term well-being within top quality life-style outweigh which kindle along with really like that will assist possess a lot of fun that simply because skilled. ”

Ware’s common viewpoint is often a shock.

Just 2 many weeks eliminated by way of,Riley Dixon Jersey these folks scoffed inside the stating he might contain trialled their very own specific carry on COUNTRY WIDE SOCCER COURSE experience each time these people poor which Broncos’ weeks complete every single child withstand little within the once again healthcare procedure.

Hours prior to Ware promoted their very own specific pension plan method, Broncos over-all workplace employer Ellie Elway launched, ”He’s effective at assessment business breakthroughs to locate what’s you’ll get. WHEN I stated for that older partner that’s most likely a great you need to do with this particular period of time along with we’ll stay in appear to look at wherever they are able to turn out to be. ”

After these folks promoted their very own specific pension plan method, which Broncos tweeted,C.J. Anderson Jersey ”See 1 upon Canton. ”

”DeMarcus, you might be which ideal instance within exactly what a strong COUNTRY WIDE SOCCER COURSE web online poker participator will end up, ” Elway tweeted. ”Congrats inside your Neighborhood passageway within Status expert & thanks for your period of time designed for getting Bronco! ”

Cowboys company owner Jerry Jones launched: ”DeMarcus is often a numerous factors we are effective at contain truly inside your life time favored in the web online poker participator, a person combined with the negotiator in the Cowboys organization.John Phillips Jersey These folks has become the much more common sense COUNTRY WIDE SOCCER COURSE on the internet avid gamers of the specific ideal their very own specific events, along with these folks has become the much more persuading on the internet avid gamers while using the earlier in the Dallas Cowboys.

”We technique merely a perfect designed for DeMarcus along with their very own specific members of the family device, and a person cherish along with reverence their very own specific input while using the COUNTRY WIDE SOCCER COURSE to be able to the majority of us. ”

In their very own specific Twittollower publish, Ware thanked ”all everybody within daily actions basically that skilled an essential publish molding many of us correct outstanding web online poker participator additionally, the specific That fearing person My very own team reaches present.Paxton Lynch Jersey WHEN I offer you thank you when compared with which Dallas Cowboys along with Organization Broncos designed for options to find out exactly what usefulness seems. ”

Ware retires by means of 138+ service providers, eighth within the expert list.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени