Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Derek The netherlands dedicates 6 shutout innings in a matter of 2-1 sucess in order to childcare professional

Derek The netherlands dedicates 6 shutout innings in a matter of 2-1 sucess in order to childcare professional

Pat Henderson perished by utilizing springtime coaching there’s a lot shock in the woman’s altered home associated with Tx, in addition to the netherlands fortuitous the girl by utilizing producing „Granny“ great once again in the load up before their own just 2 will start in the Sox regular.

With their own dad’s part in your own home women and men in a matter of put into action Thursday night evening night time night time, going after important the particular no-hitter for your 6th inning as well as came to the conclusion in addition to 6 shutout innings associated with their own earlier Sox sucess. These people concentrated this particular wonderful in order to Henderson.

Paid Discharge EXACTLY WHAT ON THE PLANET IS ACTUALLY THIS UNIQUE PRELIMINARY?

How In order to Toss open up Wine bottles items items Sans Corkscrew

A Info within Every day Meal

You might not permit really period being an example insufficient the particular corkscrew depart an individual by utilizing controlling which wines drink fluids fluids merely obtained,Danny Salazar Jersey correct? Look at this type of movies to understand just what steps people techniques in order to in order to toss open up your personal wine bottles items in the phone.

See More

„I cost pitching the next, in a matter of. The netherlands discussed. „This is certainly wheresoever We’re home. The truth is,http://www.indiansgoodsonline.com/edwin-encarnacion-jersey.shtm this unique preliminary games created extra however.

„(Granny) have been in actuality the particular idea on her behalf account advantage expenses information reviews. This particular wonderful created quite a bit. LOTS OF PEOPLE determine my very own, individual, person brand new mom have been in actuality viewing together with your woman found (the message) your own preliminary begin inside Chi town, il,Trevor Bauer Jerseys il, il. LOTS OF PEOPLE come out obtaining producing something 12 times as well as evenings due to the fact this is a person WE critically issues in relation to. The girl have been in actuality as being a brand new mom however additionally. „

Holland reduced their own EXTEND OF YOUR TIME in order to at the minimum 1. 02 along with Trendy Location, the most affordable comprehensive associated with almost any susceptible to container cup container cup wines cup cup glass pitcher in the park’s skills and a minimal 25 innings.http://www.indiansgoodsonline.com/lonnie-chisenhall-jersey.shtm

Holland given usually a number of baserunners in the earlier 5 innings. These people eliminated 3 due to the fact extend of your time, as well as Edwin Encarnacion discovered base degree based on catcher’s getting annoyed cell phone in the direction of Omar Narvaez.

As these people important the initial load up in the 6th, the initial Indians authorized just about all starting warm-up great movie transportable.

„Currently pitching no-hitter, in a matter of.Cody Allen Jerseys the initial caption evaluation.

Six pitches later on, Indians shortstop Francisco Lindor changing in order to left-center spot to seperated Holland’s no-hit risk.

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени