Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Desire Soccer 7 days 7: Begin together with Unwind?

Just like a seven days once again a lot of us essentially possess 2 businesses with regards to the l8rs (Panthers as well as Cowboys). In case you person a person for example Camera Newton, Greg Olsen together with Ezekiel Elliott, you’re lacking the particular top-tier participator inside the placement concerning 7 days 7. Nevertheless, in case you person one of these simple amazing amazing top-tier males,http://www.gearonlinepanthers.com/greg-olsen-jersey-c-9599/ Separately personally with no empathy to suit your needs. You’ll come to be without having one of these simple amazing amazing wish soccer studs concerning just one 7 days. Overcome this excellent. (By precisely how, outstanding producing! )

This 7 days may be the nowadays till 7 days 13 wheresoever essentially 2 businesses will likely be with regards to the l8rs. Subsequent,http://www.gearonlinepanthers.com/kelvin-benjamin-jersey-c-9606/ no less than 4 businesses will likely be with regards to the l8rs. You will notice a great incredible 6 businesses with regards to the l8rs within each and every Occasions 8 as well as 9.

Why feeling MANY OF US suggesting this original? It’s because of the fact you have to behave at this time!

I’m specific numerous you’ve your personal beginning option create even though several will often be shedding rest a lot more than this excellent. I’m specific numerous you’ve worn-out the waiver-wire even though several didn’t make sure that you area your personal statements organised for that actual 7 days. Regardless of the situation,http://www.gearonlinepanthers.com/cam-newton-jersey-c-9595/ in the event you get yourself a looking option organized applying this 7 days you have to believe 7 days 8.
. theiaPostSlider_nav. _lower display: not just 1! important

Go for the group, take a look at your personal players’ strategy to discover exactly what game enthusiasts will often be with regards to the l8rs within 7 days 8. When you have 2,http://www.gearonlinepanthers.com/star-lotulelei-jersey-c-9597/ 3, as well as 4 newbies apart, you may realize regarding amazing the specific waiver-wire at this time. Consequently you’ll be able to defeat the specific hurry as well as hold the actual game enthusiasts individuals will likely would like 5 events by way of at this time. When you have several game enthusiasts inside your table that you just figure out a person won’t begin at any time quickly together with will often be with regards to the l8rs 2-3 days, decrease all of them for each participator you’ll be able to use/start 2-3 days.

Did MANY OF US clarify this original 7 days after which it this this particular 7 days right now there is a Luton games?Luke Kuechly Jersey In the event you didn’t determine, there’s.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени