Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Detroit Tigers Last Week’s 5 Amounts in addition to Zeroes

The Detroit Tigers skilled a great with one another seven days regarding the first time inside the season’s third seven days,http://www.tigersmlbonline.com/jordan-zimmermann-jersey.xhtml nevertheless finished up-wards effective.Francisco Rodriguez Jersey

They began the particular seven days together with one more sparkling usefulness by means of Alfredo Simon in addition to acquired overdue every single child announce the specific 2-1 sucess inside the New york Yankees on Proves.http://www.tigersmlbonline.com/miguel-cabrera-jersey.xhtml That video games skilled the particular truly feeling related to “stealing” the specific sucess within the Poor Empire in addition to structured Detroit up-wards regarding a great opportunity regarding at least lucrative 3 related to four considering the particular beneficial pitching matchups subsequent two game titles,Daniel Norris Jerseys nevertheless that did not go to technique.http://www.tigersmlbonline.com/nick-castellanos-jersey.xhtml

The Tigers’ practical incredible and also a disaster by means of Jesse Price brought on the particular adjust to happen because the Tigers dropped the most effective 3 game titles inside the series.http://www.tigersmlbonline.com/jordan-zimmermann-jersey.xhtml

Moving based on the Cleveland Indians,Francisco Rodriguez Jersey Shane Greene faltered previously together with on occasion,http://www.tigersmlbonline.com/miguel-cabrera-jersey.xhtml furthermore it absolutely was essentially severe for the Tigers pitchers on Shows.Daniel Norris Jerseys two effective displays and also a charged up-wards once more offense aided every single child create the particular Cleveland series,http://www.tigersmlbonline.com/nick-castellanos-jersey.xhtml recuperate the particular Tigers into initial area in addition to total the home stay by way of 5-5.

So let’s take a look at which completed properly (heroes) additionally did not answer the particular bell (zeros) for the essentially completed seven days related to ’04 20 every single child 26.

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени