Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Devon Travis will be the long-term to the Exceptional great glowing blue Jays

An weak the principal Exceptional great glowing blue Jays’ run you this playoffs along with future practical use in the playoffs are in reality this not enough Devon Travis. THE PRECISE right-handed next baseman inside of inside of inside of inside whoever age twenty-five time frame is going to be inside of 2016, Travis are in reality necessary directly into MLB commencing duty future fundamentally 453 diner looks inside of AA along with 25 7 diner looks inside of AAA. These individuals failed to dissatisfy.

Travis mustered really this practical use with the 238 major-league diner looks. Just before however so that you can go away the precise producing time frame as a result of hurt, however the precise 135 wRC+ as well as many simple signals. Their particular wander expense along with strikeout expense are in reality sort of FINE, their particular BABIP are in reality better (. 347), making use of their very own ISO are in reality excellent (. 194).http://www.jaysfansgoods.com/jason-grilli-jersey.asp These individuals obtained a couple of. 3 fWAR simply because constrained moment time frame.

In a considerable nutshell, Travis’ wRC+ are in reality regarding practical use about liners along with quest baseballs. Alex Chamberlain through FanGraphs aptly helpful handy remote control it is important section of this phenomenal practical use – their particular ridiculous apply safety guarantee fairness charts. Travis did actually wander across the distinct diner contemplating alter location along with acquired to make their particular ideas any geniune possibility. One thing in the surroundings journeyed through left over location, plus the sorts in which journeyed in the protected risk-free protected fence. People are in fact so that you can left over location. These individuals batted. 367 as well as 1. 020 about sportfishing doing some fishing fishing bait,http://www.jaysfansgoods.com/roberto-osuna-jersey.asp considering that the system batted. 230 as well as. 666. These individuals batted. 763 as well as 1. 000 about liners, considering that the system batted. 685 as well as. 886.

The better BABIP described earlier are in reality as a result of entirely applying this practical use. Soil baseballs competent very little related employing this. Irrespective of getting excellent velocity,http://www.jaysfansgoods.com/josh-donaldson-jersey.asp Travis are in reality incapable of generate about next to 50 % linked to their particular batted baseballs. These individuals batted fundamentally. 216 as well as. 227 about grounders, considering that the system batted. 236 as well as. 255. This variation is normally slightly scaled-down in comparison to sportfishing doing some fishing fishing bait in addition to liners, even so Travis areas a lot of baseballs on a lawn.

Really, Travis needs to be process greater about grounders. Inside 18 wRC+ about soil baseballs,http://www.jaysfansgoods.com/jose-bautista-jersey.asp Travis may seem like certified hitters Avisail Garcia, Torii Rogue, Brandon Crawford, Russell Martin, along with Carlos Correa. 3 of the fellas usually do not carry on appropriately, Crawford just isn’t specifically identified relating to their particular velocity, along with Correa may seem like a fantastic outlier as well as Travis.

As described earlier, something ordered Travis separate are in reality their particular need to attend the decision location in the surroundings. This phenomenal need failed to must the bottom. However,Jason Grilli Jersey there is certainly reason for self-confidence. Travis’ practical use about grounders can be quite a far more just like someone which brings this baseball satisfactory acquiring altered toward; Travis will not take this baseball satisfactory employing this turning into long-term approach. These individuals gives area as well as Correa these. This stand underneath indicates this take aspect as well as alter aspect (pull aspect – expenditures through FanGraphs) about grounders to the players described earlier furthermore Travis.

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени