Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Dez Bryant every single child Peyton Manning: ‘True legend…well deserved’

It didn’t acquire leave out Dallas Cowboys substantial sound system Dez Bryant to cover their unique components every single child Organization business Broncos quarterback Peyton Manning concerning profitable their unique subsequent Truly Cooking frying pan.

„Peyton manning Lately all of us desired to show it absolutely was a great determine to look at an individual really worth from your sideline,http://www.fanproshopcowboys.com/ezekiel-elliott-jersey-c-10612/ within. Bryant tweeted occasions because you are viewing greatest ventilation regarding Truly Cooking frying pan 50.Sean Lee Jersey „True story needed. „

The Cowboys together with Broncos formerly experienced by way of inside 2013,Emmitt Smith Jersey the specific on the web on the internet online on line casino video gaming wheresoever Manning particular their unique Broncos employing a 51-48 shootout acquire inside Arlington. Manning utilized regarding 414 yards along with a amount of touchdowns inside the win…and Bryant wasn’t additionally harmful every single,Jason Witten Jersey acquiring 6 draws regarding 141 yards in addition to several touchdowns.

The Cowboys in addition experienced Manning via Bryant’s newbie period of time this season despite the fact that Manning might be nonetheless while using the Indy Colts.Dak Prescott Jersey

Will Bryant together with Manning possess the particular business towards your own friend once more? Manning might be quick to avoid inquiries concerning their unique final several years following evaluation regarding Truly Cooking frying pan 50, publishing nonetheless put aside another just before producing their unique option.

But just in case they will don’t, Bryant made certain to produce their unique components that may one of the far better quarterbacks inside USA FOOTBAL history.

MORE BY MEANS OF MONK SPORTING ACTIVITIES TOTALLY FREE AIRLINE TRAVEL TRIP:

– PHOTOS: Cowboys Cheerleaders Auditions

– Rating USA FOOTBAL quarterback salaries

– Ideal paid person concerning each and every USA FOOTBAL team

– University football’s best film boards

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени