Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Document Rivers: Clippers wouldn’t offer Blake Griffin or possibly Chelsea Robert

The Clippers had been becoming bounced in the main close to about the playoffs due to the Blazers, even though there is obviously extenuating scenario. Either Blake Griffin along with Chelsea Robert had been becoming get rid of using the 12 months brought on by injury, along with truth be told there solely were not lots of firepower ultimately remaining inside the roster to assist conquer some kind of Portland labor force which MICHAEL.Austin Rivers Jersey SOME KIND OF. blew obtainable in the main a few gaming game titles at risk the moment it’s labor force appeared to be completely entire.

That’s lots of meant for Document Rivers in order to believe in which your woman nevertheless includes the durable lots of team, one that can easily declare just for the determine in case everyone is actually healthy long term 12 months.DeAndre Jordan Jersey And thus instead of following some kind of blockbuster offer that could separation this particular target the actual roster, Rivers stated (via this particular Associated Press) which your woman choices along with supplying a number of individuals because can be done coming back long term 12 months.

Rivers similarly mentioned this particular team’s trauma whenever generating many of these evaluations.

On 1 provide,Luc Mbah a Moute Jersey Rivers includes a situation. Griffin experienced skipped 41 gaming game titles the result of a a worry quad injury, as well as the damaged provide he or she experienced inside a cope with which has a friend just who similarly had been one of many team’s staffers. Along with regardless of the actual perennial All-Star’s do not have,Marreese Speights Jersey MICHAEL. SOME KIND OF. acquired 53 gaming game titles along with total because last seed products in the Western Dialogue.

But inside the various,Brice Johnson Jersey it really is unclear whenever a labor force getting Griffin, Robert along with Nike jordan viewing that it’s middle is generally durable lots of to assist competition most abundant in advantageous of the very efficient.

The Clippers may usually help to make numerous changes arrive earlier this summer; Jamal Crawford (who appeared to be top quality sixth Man about the Year) along with Austin texas texas Rivers in many cases are one of several team’s popular cost-free companies. Even though in case Rivers may be assumed, this particular a number of best individuals inside the labor force will probably be reduce in order to use them once again meant for at least one much more 12 months.

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени