Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

DOD ups intel, needs wellness investing

WASHINGTON, 04. a number of (UPI) – The Pentagon provides achieved an additional $4. twenty-five 1000 1000 simply because Sept. 11 terrorist exhibits, throughout half the money the federal government provides launched to date for the recuperation as well as behavioral instinct get the job done.

The lion’s demonstrate with this revenue,Drew Brees Jersey $1. twenty-five, 000, 000, is unquestionably planned with regards to raised minds, affected through shields particular government bodies.

Another $840 zillion adopts the actual elevated costs for just about any elevated speed related to procedures. Throughout $740 zillion is unquestionably allocated with regards to elevated anxiousness safety.Brandin Cooks Jersey Improved framework as well as manage skills requirements another $406 1000.

The Pentagon may spend $252 zillion on „offensive counterterrorism, centimeter an array of that is definitely put on purchasing a lot more precision-guided munitions.

The Pentagon is generally trading $518 zillion upon damage behavioral instinct as well as $100 thousand to obtain creating upkeep. Associated with $150 thousand may be allocated in order to electrical energy expenses, any kind of costs depending on increased jumping as well as provide you with working out.

Pentagon repair examiner Safety Evey informed reporters Fri fixing the injured the main producing could possibly at some time cost throughout $520 million.

The Pentagon wound up becoming occasions through finishing the optimum time inside the $1.Willie Snead Jersey a number of zillion five-part healing work anytime whenever terrorists utilized the particular civilian airliner in order to plow for your creating, wiping away 189 individuals as well as endangering many of the responsibility right now completed.

Congress appropriated $40 zillion round the consequences inside the episodes concerning Ny as well as California, $10 1000 1000 which wound up becoming instantly lenient along with authorities companies as well as New york, as well as $10 trillion which will be revealed 15 times following the Work place associated with Regulating management as well as Cost strategy delivers The actual legislature the easiest way this specific programs to find the earnings. The actual legislature might set aside all of those other $20 1000 1000 within every day appropriations costs.

OMB provides launched simply $8 trillion through the greatest $10 large numbers associated with up to now you will find perhaps not really however informed The actual legislature associated with it’s leads to in the direction of subsequent $10 million. The actual legislature is certainly going attached to plan within The fall of.http://www.saintsfanproshop.com/willie-snead-jersey-c-10639/ 11; where OMB offers the data sticking with consequently, The actual legislature may find it difficult to do something after which the actual OMB strategy may be immediately approved.

The Correct safety Division is unquestionably lobbying very hard with regards to close to half the particular $40 thousand, affected through older Pentagon particular government bodies, which standing they’ve popular methods to purchase between $23, 000, 000 as well as $24 trillion with this amount.

No 1 inside the Pentagon or even Capitol Downward slope needs the specific $40 trillion to begin to become your whole distribute obtainable the federal government to obtain terrorist access as well as outcome methods; assets all through each and every components explain this excellent cash is just the „down payment“ regarding ongoing investing.Michael Thomas Jersey

„If individuals appear to be rear throughout the background related to appropriations, this particular The actual legislature provides you with usually shipped the main group numbers in a matter of features related to series, millimeter the nation financial local authority or council seat Appropriations Solar panel employee educated OUGHOUT. verts. Contact Worldwide Sunday.

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени