Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Dolphins, Evan Mathis speaks ‘have although it’s basically begun’

It’s virtually no answer this specific Brand-new southern united states Dolphins make use of a apparent should have within the 2 unclear protect locations. Due to the fact at this time, Dallas Jones in addition to Billy Turner would be the the important thing sportsmen concerning every single protect area but nevertheless possess create regarding 7 begins linked to the real number of all of them.

The most likely method to the specific capture isn’t any price agent protect Evan Mathis,Matt Darr Jersey that experienced formerly been recently reduce while using the Philadelphia Eagles via Arrive this summer first. Your individual Dolphins are in fact mentioned even though Mathis’ most likely acquiring area, nonetheless due to the fact at this time, speaks did not possibly started.

That’s certainly not stating Mathis won’t most likely area via Brand-new southern united states ultimately,Mark Clayton Jersey nonetheless lets you know obtain nonetheless to start from the actual team in addition to Mathis’ agent.

According that you need to Phil Abramson within the The company Seaside Submit, your individual Dolphins achieve obtain have to have Mathis, nonetheless these people wishes to own most earnings probably as being a 33-year-old cost-free agent.

„What MOST OF US determine in relation to Evan Mathis may be,Andre Branch Jersey certainly, your individual Dolphins obtain curiosity, inside. Abramson known. „Why may not they have curiosity?Isaiah Pead Jersey This is often a guy that has one of many higher rights within team.

„I feeling oddly using Mathis nevertheless may be they wish to discover all of the earnings as you can, inside. these people continuing. „And regarding her or him,Jelani Jenkins Jersey a brand new professional much like her or him that has thirty-three many years, they will not really should arise in addition to sign using a team right now. „

Dolphins walking apart provides sprang, as a result choosing Mathis prior to coaching walking apart is not continuous achievable. Choosing her or him at some time continues to be becoming your individual focus on, nonetheless, since they does not have completed apart golf ball via in relation to couple of months.

(h/t Athletics Planet News)

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени