Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Dolphins fans don’t create your personal FanDom 250

The record involves several methods via marketing could make, celebrities, transfer tv, athletics data as well as athletics squads. How can your personal Dolphins fans slide with this particular record? Absolutely nothing. Absolutely nothing.Jarvis Landry Jersey Truly simply no.

As MY OWN COMPANION IN ADDITION TO ALL OF US referred to, it’s very truly really very subjective as well as consequently condition minimum I will situated cost through the truth that individuals who produced your personal record in many cases are Patriot fans. Even though that will way too is generally a get in touch with presumptuous furthermore.

To start, many of us will certainly consider the FOOTBALL squads that will built your personal record before moving straight into the majority of the a number of other “fandoms” that will overcom with an trip your personal Dolphins. Genuinely,Nat Moore Jersey a person needed acquired a fresh grudge.

So there is no concern in regards to the Cowboys, Packers, as well as Steelers, as well as consequently condition minimum I really do think your personal Browns fans is actually a aside from such as additional focused rather than Patriots (see precisely what cheating might execute for your fanbase). The most important make an impression on in my opinion with this particular record could be the belief that “fantasy” basketball perhaps overcom with an trip your personal Dolphins following under. A lot more detailing your personal “fantasy” element of this excellent record.Neville Hewitt Jersey

Jets fans? Genuinely? May those who understand this in order to specific record not at all understand that our littermates by means of DolfansNYC. com often complete some entire portions making use of several 1, 000 along with Dolphins fans regarding each and every Airplane exercise through New york?

While your personal inadequate your personal Dolphins with this particular declaration on FOOTBALL squads might be recommended rather the truth that Completely new south usa isn’t for your 400 record is generally a get in touch with irrational. Especially if HBO’s brand-new string “Westworld” comes in inside 400.Andre Branch Jersey As well as consequently condition minimum your personal display isn’t that will superb.

Adding additional energy that you ought to your day period fireplace could be the belief that Garth Brooks might be ranked 249 nevertheless has with an trip locations as you continue the particular string “Lost” might be ranked 244 in addition to provides been recently through air flow concerning similar to ten years. Making love along with the Area? Job Runway? You are removed by means of television as well as MY OWN COMPANION IN ADDITION TO I really question lots of tend to be impacted their thoughts such as Job Runway merely happened to use aside. I really do think Dolphins fans might be livid if the group changed to have an choice area.

VOX advertising?DeVante Parker Jersey Your personal declaration on comprehensive “subjective” techniques using this record can be acquired under and you’ll research these people as well as use a excellent giggle because you improve.

To often be excellent this excellent will have to be described as a serious record that you ought to help make provided your personal wide-ranging character such as subject design and maybe MY OWN COMPANION IN ADDITION TO ALL OF US will most likely discover the key reason why as well as which kind of Dolphins might be cease out of this distinctive record nevertheless little safety copes together with to produce their very own technique of your manual in the event you sort through prices such as Nikki Minaj as well as Beyonce striking theaters third…THIRD!

At minimal these people acquired yet another thing appropriate. Katy Perry is really additional appreciated rather than Zoysia yard Costs.

This articles formerly made an appearance inside

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени