Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Donovan Casey might be a prankster over industry, yet appear video game moment, this individual takes on more difficult as compared to someone else around the stone.

Donovan Casey might be a prankster over industry, yet appear video game moment, this individual takes on more difficult as compared to someone else around the stone.

the tour bus gates veered ready to accept the proper, slicing from the thicker, wet Summer oxygen. For the present time, the particular down pours acquired ceased above Coral formations Gables—though inside To the south California, they could keep coming back with at any time, http://www.philliessportsworld.com/chuck-klein-jersey-c-1758.asp offered the sporadic display regarding turbo over and above Marlins Playground on the horizon. From your door from the still left industry nasty rod, Celtics School hockey visited in the heap. Around the yummy environmentally friendly turf regarding Indicate Mild Industry with Alex Rodriguez Playground, the grade of which usually this kind of staff couldn’t also envision, the particular Eagles ornamented the particular third-base dugout. ANY staff that were vulnerable for your dicing obstruct acquired caused it to be with a Very Local in opposition to any perennial goliath, the particular School regarding Arkansas. Because the participants got their particular products and also trotted on the particular soil, http://www.philliesgearproshop.com/mike-schmidt-jersey-c-2566.jsp their particular eye-brows became tight and also significant, face targeted, and also lips in the right series. All the Eagles acquired his / her video game confront about.

Donovan Casey doesn’t use a video game confront. Properly, not necessarily in which sort in any case.

Instead, this individual sporting activities any vivid laugh in which infects dozens of about your pet. http://www.philliesfansclub.com/aaron-nola-jersey-c-3885.aspx His / her face are usually vivid, peaceful, and also spacious. And also, eventually time for his / her normal home, this individual merely were required to carry out the point that delivers your pet probably the maximum amount of delight since hockey: wreak havoc on his / her teammates.

As the particular Eagles prearranged in the home menu, Casey would certainly find their way to their rear, one at a time, http://www.philliesfanaticshop.com/larry-andersen-jersey-c-1664/ slamming their particular Louisville Sluggers or perhaps Mizunos on the bottom. When this individual has been blessed, they’d land with all the bats. The particular pitchers weren’t exempt—Casey can be an equal-opportunity prankster, contemplating this individual pinpoints with all the fellas around the clump up to the people inside the industry. Since Justin Dunn, the particular day’s commencing glass pitcher, expanded using a memory foam roller, Casey smoothly wandered above and also pulled that out of beneath your pet. Aaron Nola Jersey It’s most of these tricks in which Casey feels maintain the staff inside the proper attitude. Regarding his / her largest sufferer, initial baseman and also roomie Mitch Bigras, that flawlessly embodies your pet. And also to get a household just like Birdball, it’s essential.

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени