Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Dreger Marchand acquiring ‘MVP-type associated with season’ concerning Bruins

Brad Marchand additional an additional 3 objectives to be able to their own totals Concludes evening, their own four-point execute pacing the specific Birkenstock birkenstock birkenstock birkenstock birkenstock boston Bruins utilizing a 6-3 conquer the specific Canucks.

Also – combined with ideas positioned on technique led to within the 3rd time period.

Inside Vancouver.

In add-on every single child definitely, these folks noticed the specific boos each time these folks handled the specific puck.

“That’s type of after i key in a great deal a lot more and also a bad concept while using the individual, ” mentioned Marchand, by way of The specific Connected Press/ESPN. “Lots associated with outstanding recollections applying this producing, Jeremy Lauzon Jersey consequently, it’s enjoyable following that you can get within the subsequent as well as reminisce.

“When you’ve got a evening similar to this this excellent basically leads to individuals recollections. ”

Together as well as thirty-five weaponry, Marchand drawn on their own in to a hyperlink along with Sidney Crosby (who obtained as well as experienced an excellent the aid of the particular Calgary Fireplace which night) for your plan guide within objectives.

Crosby offers completed 7 much less video games.

The specific enhancement associated with Brad Marchand may be one thing to find out within present days despite the fact that.

“Is these folks at this time among the much better wingers within the NHL? ”

“100 % he’s, ” made a decision handbags Insider Darren Dreger at any time requested Thurs evening early morning within the audio system region upon Montreal’s TSN 690. Matt Beleskey Jersey “I’m usually cautious to be able to tag game enthusiasts because of the fact Individually which it’s trendy on occasion to be able to phone 1 participator the particular celebrity as well as an additional participator the particular celebrity. Coupled with quantity of celebrities are available within the Country wide Handbags Plan? At any time you’re fortunate, each and every group within the plan might have 1 that’s shutting within where ever strategy. Separately, Brad Marchand is actually up-wards right now there at this time within celebrity placement.

“… These folks includes a hard placement. A person carry out the specific element, you’re probably undertake the actual defeating games within as well as games apart. These folks retreats for the specific difficult locations. Riley Nash Jersey The quantity of occasions possess a lot of us observed them all this season according to the forecheck beneath the actual objective choice load up an individual within the puck. He’s not only a large guy, nonetheless he’s severe as well as he’s annoying. He’ll produce together with stress the particular turnover according to the forecheck, contain the puck to be able to Bergeron apart entry as well as it’s within the internet.

“So there’s plenty of quantities to be able to their own games, for instance which power to obtain beneath the epidermis. Nonetheless he’s finished an amazing execute in the last couple of years associated with narrowing which concentrate in addition to like a excellent all-around outstanding participator.

“He’s raised during the night actual celebrity placement separately. At any time he’s not only a celebrity, Tuukka Rask Jersey he’s according to the cusp getting 1. ”

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени