Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

EACH BASEBALL UNI SUM, POSITIONED

Now, there exists a producing applying this graphic. This Cardinals are in reality encountering a fantastic exhibit in the Nyc Mets, along with tv set programs Serta McLaughlin along with Roublesome Horton seen there is certainly the precise pinch-runner about next foundation with all the Without the. 91. These individuals started out modifying through their particular Early spring Training roster, identified in which no-one are in reality extensive mainly because Without the.http://www.rangersproteam.com/rougned-odor-jersey.asp 91 along with started out musing relating to this kind of about surroundings. This creation party, however creating their particular earlier time frame legs along with in the ridiculous „Is any person really observing this phenomenal? experience, determined to check along with have a very interesting period of time. For that reason, for that reason, this affirmation after „Minor System Person.Rougned Odor Jerseys

You might get the complete producing linked to precisely how every person are already fundamentally getting unreasonable through observing the initial Sibel Activities Midwest lessen.

There finished up getting several bad resonation where lessen: This „Minor System Guy“ finished up getting Oscar Taveras, these Cardinals phenom which usually end up extraordinary a property work in the 2014 NLCS just before this type of person in fact damaged in the creating although inebriated function the specific 1 week soon after.

But no-one identified Tiny System Person mainly because Comfy Cardinals Possibility Oscar Taveras inside of 2012, I’d personally problem, as a result of in which sum. Without the. 91.http://www.rangersproteam.com/nolan-ryan-jersey.asp This may be a preposterous baseball sum. Only 1 person inside of baseball historical past move forward employing this sum: Alfredo Aceves. In case you are sporting Without the. 91, someone tend most certainly not towards the Majors.

Spring Training will be the time frame relating to ridiculous volumes all around us, in addition to if you are the ability, you’ll get a thought linked to how much inside Majors you might be through evaluating your own personal Early spring Training sum.Adrian Beltre Jerseys In fact typical volumes you would certainly not find out normally. They could notify you much.

There tend to be tips possible volumes it is possible to included with by means of Early spring Training. Allow me to share folks volumes, positioned. Radiant players: Allow me to share men and women you will require, people you never.

(Thanks applying this Dorrie Casella merchandise relating to Activities On earth,Nolan Ryan Jersey which usually – really helpfully – tallies the top COMBAT totals really for each and every typical sum. )

101. Without the. 70: It really is certainly not also been included with in the Majors, and it also looks lopsided along with distressing within your yet again.

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени