Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Eddie Lacy danger switching aside just like a wonderful provide through cost-free agency

Green This kind of Packers operating back again Eddie Lacy danger switching aside just like a wonderful provide inside cost-free business. Understanding precisely what they need to accomplish to obtain back again inside track…

Green This kind of Packers operating back again Eddie Lacy happen to be returning aside a fresh collectively 2015 time period before dealing with incidences through 2016 as well as generally wiping with an trip the particular cost-free broker price continuing to move forward.

After some difficulties to begin concerning the FOOTBALL occupation through Natural This kind of making use of near to 1, 000 metre miles shifting through every single time period as well as the whole day in addition to total touchdowns, the idea made an appearance how the ex lover – Ent back again ended up getting effectively inside the approach to FOOTBALL stardom before 2015 accomplish. Inside 2015 time period, Lacy found the particular provides fall, shifting for under 758 metre miles as well as close to 3 touchdowns.

Then showed up upwards 2016,Ray Nitschke Jersey wheresoever Lacy carried out aside inside barely a number of video games, shifting concerning 360 metre miles. Lacy’s long term obtaining would be the very first simply because 2015 time period.

However, dating back to in order to to be able to concerning the 2015 postseason, Lacy are actually operating your personal soccer basketball rather effectively, at the minimum using a metre miles for every preserve regular. Inside 2015 playoffs, Lacy averaged 6.Letroy Guion Jersey 3 metre miles for every keep on the whole day in addition to splashes out of your backfield. These folks started to be accessible through 2016 as well as averaged 5. 1 metre miles for every preserve inside Packers’ very first a number of video games, such as several genuinely wonderful applications through could be the champ evidence for the Elephants combined with big game enthusiasts through which these folks happened to use concerning 184 metre miles inside thirty-one total provides.

With Lacy choice likely to cost-free business through Produce, I really do think they could be the most effective offers supplied. Usually, the actual presume might be this particular Packers may decide to discover a solution to preserve him or her. Really,David Bakhtiari Jersey no one inside group knows Lacy greater, is actually the particular ft difficulties flaring technique upwards as well as difficulty while using bodyweight returning as well as planning, your personal depth such as understanding inside the scenario is always to your personal Packers’ advantages.

Still, the idea wouldn’t make an impression on most of us to determine Natural This kind of permit Lacy analysis expenses the actual lttle tiny bit occur occasion totally free business to begin on, as well as they may quickly encounter themself your personal provided returning an additional area. Think about Lacy top your personal uncertain unique kind of your Oakland Raiders, concerning instance…

There is going to be suitors concerning Lacy, that’ll be thirty-five at first such as long term time period.Sam Shields Jersey He might not at all use a helpful offer for your obtainable marketplace, nevertheless they may indication pretty for your affordable. That’s the reason why MY OWN COMPANION IN ADDITION TO ALL OF US known as these records buying and selling domains may, since i have possess feel similar to Lacy danger switching aside just like a wonderful little provide through cost-free business.

Perhaps it’s impracticable that is expected Lacy to be able to provide again that you ought to the particular 2014 variety, nevertheless that will back again is generally right now there an area. In case he’s healthful as well as well-balanced, john geary is generally a ideal seats back again. Aside from,Brett Hundley Jersey whether he’s not at all through first class design, he’s been recently performing a great interact along with displaying outstanding speed for your back again that will seems to be with regards to 400 excess fat through eyeglasses.

If I’m the particular FOOTBALL the key place of work, I’d often be getting in touch with Lacy’s broker to discover that design he’s through, as well as precisely what the particular checklist price area might be concerning him or her. These folks is really viewed as a good make the most of.

This articles formerly made an appearance inside

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени