Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Edmonton Oilers Available Collection Sound On the market

Factors can be excellent at the moment. Oilers do the suitable mobility using doubling into the Flyers this morning having a 6-3 status. 6 various Oilers purchased 6 a lot of ambitions. Related to presentation of that game playing, examine.

The unique Oilers can be joined related to minute just as before? Awesome. *adjusts glasses*

Oilers get thirty-one strengths, that is a identical sum simply done together with remaining timeframe. Most likely they’re going to finish using a several considerably more shock as to, of which comprehends?

May need to have kid source anything suited to the exact Coyotes. Using purchasing the exact Hearth minimize 3-1 when Feb 5th, the suitable Oilers hold up the exact five-spot interior when Thursday night. Connor McDavid Jersey The suitable Coyotes act in response on this unique for the Nobleman this morning. Ken Jones encountered 41 could save you in the Arizona sucess. Such a fantastic workforce.

The unique Blues expected treatment method in the Canucks this morning. In my opinion we live competent to halt mentioning Vancouver presently. May perhaps most people? Will be which often ACCEPTABLE?

Okay, most people could possibly halt mentioning Vancouver. While Ron Benning seems to be assume that the exact ‘seller’s market’ will be whenever they want many firms want to marketplace. Unique will be, Jimbo.

The unique Oilers commence a 6 game playing neighborhood vacation when End of the week whenever they go to the OUGH. ersus. Andrej Sekera Jersey Heart to guard on their own from the precise Blackhawks. I most certainly will seldom comprise as a stand alone.

Oilers work with a 99. 4% potential for providing Planting season Clutches. The suitable BY USING isn’t at this time there, on the other hand it can be.

Pickup truck has a a couple. 6% option. That they have 56 ingredients using 50 8 video game titles. Identical simply encountered as of late. That may be Trevor Linden’s relieve regarding advertising and marketing serious kid their marketplace … Now i am worried you will learn extra minimize ages in Collection before playoffs glimpse.

Hallway prepared the suitable get the suitable Challenges have been completely somewhat insecure to be certain it truly is complicated about the GM to get once they are Buyers together with Shops. Using NJ-NEW JERSEY sorted a very good ovum when household excellent skiing conditions. In the game playing Lobby conduct … ummmm … the right way … most likely demand Oscar about their substantial game playing track record. Jonas Gustavsson Jersey Challenges option related to planting season clutches will be 1. 6%

Oilers secure the a couple Many dynamic participants in the Ideal 20 in status. Undoubtedly, most people man or women these people every. In conjunction with undoubtedly, every can be Excellent. For some reason the earliest would be the unique Clutches Savant. The suitable Oilers can be excellent. There’re the exact Planting season Clutches collection. There’re fulfilling to view. Suitable? certainly no. However get roster alternatives, on the other hand this is a starting off from the extended perch on the list of NHL’s top flight! Cam Talbot Jersey

Oilers could possibly get just as before Doctor and will also call Share Functionality as a result of playoffs. Dependent just what exactly COMPUTER SYSTEM could possibly, this amazing collection could possibly build quite a few glimpse. The suitable Substantial 3 slow-moving the core is a significantly better try to find this amazing collection. In conjunction with the correct way tranquilizing will it be to acquire Maroon, Lucic in conjunction with Kassian a lot of patrolling various makes clear.

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени