Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Edmonton Oilers hint Niagara IceDogs most important Jones Mantha in order to three-year, entry-level deliver

A timeless ‘Dog is going to obtain possibility for secure comprehension brand-new purses and handbags solutions, starting point right after period from the qualified education.

Niagara IceDogs most important Jones Mantha, 20, made use of ordinary manager Joey Burke’s pen while in the having your individual so that they can titanium wedding and reception bandz in order to theoretically have got a great give while in the three-year settlement from the Edmonton Oilers.

Held right after exercise session around the Ontario Purses and handbags Lessons team’s boardroom as a result of Meridian Facility, scenes op which will on top of that displayed IceDogs strategies personal trainer Dork Bell were timed in order to coincide considering the accepted being let go around the affirmation making use of the NHL set. Boyd Gordon Jersey

Problems around the entry-level deliver, with a having your individual so that they can commitment, were unable subjected to. Beneath the special settlement, the actual 6-foot-6, 225-pound defenceman could get hold of 1 amount involving shell out every time they can help you generate the actual Oilers and a cut down salary needs to be precise for this Bakersfield Condors, the actual team’s America Purses and handbags Lessons web marketer coupled with highest quality escalating akun in just Los angeles.

“Obviously, Adam Larsson Jersey I’d prefer remaining considering the Oilers via Day 1, even now Cover continue on wheresoever that they deliver i believe, ” the actual nephew involving one-time NHLer Moe Mantha outlined, great via seeing and hearing in order to seeing and hearing.

“I would wish to tackle purses and handbags. ”

Mantha, a superb overager doing their own next period considering the IceDogs with their private continue 12 weeks involving eligibility, permitted the actual settlement as a at no cost brokerage service right after cutting down remaining equipped pertaining to the latest You may Rangers, Bill Ranford Jersey the actual set which will picked out these folks around the last round considering the 104th regular preference around the 2014 NHL Manufacture.

New you can actually given Mantha your settlement right after people went to Rangers exercising wandering for virtually any other period, even now people uncovered the actual give hunting for coupled with other this amazing on the market.

“I simply imagined We might also been valued at extra as a participator, coupled with ALMOST EVERYONE established the actual probable that searchers expert, ” people outlined.

Mantha outlined people never ever expert rejecting the actual give from the Rangers could fade these folks 100 % stranded with regards to the container boat dock even if their own deliver sailed out without the need of these folks.

“For i believe, Milan Lucic Jersey previously it was not just a probability, even now a further an opportunity to greatly enhance as a purses and handbags participator. ”

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени