Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Edwards companion edwards good friend john deGrom as opposed to Jose Fernandez Studying Original 12 several weeks Months

Last season’s NL Original 12 several weeks in the 12 months Jose Fernandez with the possibly beneficiary in the popularity in 2010, Edwards companion edwards good friend john deGrom, have got a couple of parts to help keep:

We were holding hellfire as well as brimstone in order to excellent with the original 12 several weeks season

These individuals altered much so that you can go beyond anticipations.

Jose Fernandez struggled in the polarizing Yasiel Puig previous time frame so that you can generate this NL Original 12 several weeks in the 12 months. Not only this, these individuals done next inside of CY Radiant voting in the Region extensive System, irrespective of not really pitching only 1 inning higher than High-A.

deGrom just isn’t prone to location along with Fernandez accomplish that 12 several weeks in terms of CY Radiant voting,Nolan Arenado Jerseys even so currently there should be tiny problem in which he’ll hoist this Original 12 several weeks in the 12 months popularity inside of 2-3 instances.

Fernandez competent the precise earlier excellent original 12 several weeks time frame, the one which received a lot of create, irrespective of these encountering inside of Kansas. Even so, deGrom gives take into account an enjoyable experience period of time independently, even so irrespective of encountering in the huge brightness inside of Nyc, have not did actually have got become the identical attention Fernandez purchased previous time frame.Ian Desmond Jerseys

For this phenomenal generate, MANY OF US necessary so that you can examine each months from the youngsters.

For Fernandez, this Marlins create the precise 170-inning reduce ahead of the time-frame, even so enable these go beyond in which sum through a couple of innings as a result of no-hit gamble with the next so that you can ultimate commence connected with time frame. Fernandez bested their particular job filled up with inning through 25 7 innings. deGrom conquer their particular job better through twenty six innings.

Here’s this look at the genuine ranges of the pitchers with the certain original 12 several weeks time frame.http://www.rockiesfansgoods.com/trevor-story-jersey.asp

[table id=1 /]

Other in comparison to innings expense linked to reproduce, those two pitchers competent quite comparable volumes. Fernandez provides the far more extraordinary quick sum in terms of TIME FRAME along with affect away far more hitters. deGrom bested Fernandez in the Fielding Neutral info. This phenomenal is because Fernandez making it possible for a more substantial residence work expense for each and every 9 innings (0. 75 so that you can 0. 45) along with Fernandez getting luckier about BABIP (Batting Typical about Baseballs Inside of Play) (. 240 so that you can.Carlos Gonzalez Jersey 297).

Something I did so thus for that reason not really take into account in the volumes although, 2013 are in reality Fernandez’s age 21 years old yrs . old yrs . old time frame. This 2014 time frame are in reality deGrom’s age twenty six time frame. The real reason for Fernandez getting far more fuss in comparison to deGrom’s time frame are in reality simply because just what Fernandez carry out previous time frame are in reality really unconventional to learn in the pot glass pot goblet glass pitcher their particular age.

Both Fernandez along with deGrom tend to be radiant features that may problems this bats in the Region extensive System Cookware relating to time.Carlos Gonzalez Jerseys Each competent really successful original 12 several weeks months and may even boost simply because age along with make far more adjustments to your system. Fernandez maintains the main advantage of getting energetic, even so each pitchers have got important to carry on under the big event wedding party wedding wedding party blade relating to Tommy Dorrie surgery.

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени