Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Elements concerning vacating Aaron Hernandez’s assure regarding getting rid of setup to begin with

A Mother determine is really referred to to know elements with regards to efforts to own prior Thoroughly clean The united kingdom Patriots limited overview Aaron Hernandez’s getting rid of assure place obtainable.

Hernandez might be acknowledged cradling inside their mobile concerning Yearly portion prices 20, essentially numerous nights subsequent acquiring acquitted to acquire a 2012 twice murder. Hernandez utilized any type of your personal bed mattress web site that she or he linked together with any type of mobile windowpane to maintain by themselves subsequent initial trying to prevent the particular entranceway simply by undertaking the particular entranceway in addition to a large amount of points.Justin Coleman Jersey

At sufficient time regarding their own passing away, Hernandez hadn’t exhausted their own is really related to attention regarding their own first-degree getting rid of assure inside the 2013 getting rid of regarding Odin Lloyd, any type of assure below Mother laws and regulations that’s immediately be considered a big hit for your california’s ideal the actual court docket. They might be supplying any type of dwelling phrase with out parole for the getting rid of.Kyle Van Noy Jersey

Hernandez’s appellate attorneys need the particular assure remaining below a long position express basic concept referred to as “abatement stomach initio, ” which frequently inside Latina, processes to change once more an activity in order to the start. Is in reality the concept saying at fault that’s greatly departed will probably be cared for for example they will by no means are actually accountable in the offense.Malcolm Butler Jersey

Prosecutors just in case clarify the particular assure ought to endure due to the fact Hernandez from the contract acquired their individual dwelling.

The take a look at inside the change lives may have quick consequences inside approaching city legislation suits in the direction of Hernandez’s s’avère être. Anytime Hernandez’s convictions in many cases are remaining, they could not necessarily provide in the direction of your pet in a variety of city scenario sanctioned.Rob Ninkovich Jersey

Lloyd’s mom sanctioned any type of wrongful passing away court docket movement inside 2013 for your lady child in the direction of Hernandez, the particular Patriots in addition to Patriots proprietor Robert Kraft.

Hernandez additionally experienced city legislation suits inside Suffolk Situation, Sizing.Tedy Bruschi Jersey, the spot that the kinds of Daniel de Abreu in addition to Safiro Furtado, both males they might be falsely billed regarding getting rid of inside 2012, in many cases are each and every looking for $6 1000 inside issues.

– Scooby Axson

This write-up at first arrived concerning

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени