Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Eli Manning Formally Offers Name within the Expenses Brady Kryptonite

Tom Brady offers cemented on their own since the best quarterback associated with all-time. The specific 5 bands he’s obtained following profitable Genuinely Dinner LI implies that.

His record-setting fourth 1 / 4 which noticed the most effective return and many moving meters truly within the Genuinely Dinner possess virtually cemented their own background. Exactly what several may not be prepared to figure out within the pleasure inside the chaos is actually exactly what the specific sucess might concerning Eli Manning. For anyone their own accomplishment,Tom Brady Jersey Brady offers 2 dim indicates by themselves or else clean-up cv. Which was every single tragic is actually better than their own Patriots experienced because of Manning combined with Wagering.

Think concerning this specific. Brady acquired 5 Genuinely Storage space space for storage storage space storage containers in the direction of quarterbacks which incorporated Kurt Warner, Dorrie Delhomme,http://www.patriotsfanproshop.com/rob-gronkowski-jersey-c-10616/ Donovan McNabb, Russell Wilson as well as Sparkling Jones. Almost all 5 of these guys are in fact Professional Dinner game enthusiasts as well as 2 of these (Warner as well as Wilson) experienced bands at any time Brady defeat all of them. Normally, this is the testament to be able to exactly how psychologically difficult the particular quarterback should be every single child beat the specific Patriots.James White Jersey

Ironic since it seems, along with Brady publishing much more honours it’s going to make use of the byproduct associated with perhaps affecting Manning from the individual produce for your Reception associated with Status at some point. He’s obtained 2 bands as well as each one of these discovered it’s means to fix the cost within the best to be able to truly move. Toss within 4 Professional Storage space space for storage storage space storage containers, exactly the same quantity due to the fact Warner that basically obtained within as well as it’s particular reasons for that lots of lively Manning sibling to obtain a platinum eagle bald eagle coating.http://www.patriotsfanproshop.com/james-white-jersey-c-10609/

Nobody might need to talk about this original for your following numerous days. Not at all while using the Patriots pleasure after which it this this particular this specific the specific off-season method. Nevertheless, it’s essential this excellent stage grow to be produced. Eli Manning isn’t just dropped within the evening associated with their own sibling Peyton,Danny Amendola Jersey even so the real guy which Peyton discussed the most effective quarterback competitors associated with all-time along with. An individual ought to talk up-wards concerning exactly what he’s achieved, that appears an increasing volume of amazing each year.

This submit in the beginning showed up upon

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени