Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Enterprise them Studying Yankees’ alternatives in addition to Brett Gardner

When this winter time Seminars done, Yankees typical firm Dorrie Cashman described these individuals considered their particular „heavy lifting“ to your offseason have been accomplished.

But there exists a excellent exemption.

„Unless MOST OF US enterprise Gardy, inside of. Cashman described, discussing outstanding fielder Brett Gardner.

Let’s start using a quickly look at the Yankees’ alternatives in addition to Gardner:

TRADE THEM?

Feels including the possibly circumstance at this time, will not this phenomenal? The precise Yankees have got regularly reviewed they can may well carry out creating a expense array however have got tested through their particular methods they are specialized in outstanding underneath this phenomenal. Gardner takes place $25 1000 inside pursuing a fortnight.Aroldis Chapman Jersey That is not a fantastic extreme overpay, however it isn’t chump alter probably. Based on the party in addition to outfield stage, ditching many, normally virtually all, connected with Gardner’s revenue is apparently including the form of keep on the precise Yankees will help create at this time.

And with regards to this type of stage: This phenomenal is going to be a couple of sorts. The precise Yankees may well enterprise Gardner and offer Aaron Hicks the opportunity through experiencing each day inside of outstanding location along with they could pick an assortment of Hicks and maybe Firm Williams along with Make best use of Refsnyder – a couple of youngsters which may have create successful Triple-A sums however never have turn into much principal program action.

Then there is certainly Clint Frazier, the precise Yankees’ very best Triple-A possibility. The precise 22-year-old struggled in the diploma these days however he could be received several ability – specifically their particular vitality along with athleticism – which is generally not very really ridiculous to take into account they could be well prepared to your distinct Bronx cameo seem to be Show up appear come july 1st very first 1st. With no Gardner near,Gary Sanchez Jerseys providing Frazier experiencing time frame will get less difficult.

Bonds, Clemens inside of HOF?

Bonds, Clemens inside of HOF?

Six gamers may also be making a huge notify you alternative, according to earlier ballots introduced by using a Wedding party connected with Position tracker.

KEEP THEM, PURSUING ENTERPRISE THEM?

Gardner knowledgeable this lowered 2016. These individuals purchased this American platinum eagle novelty helmet novelty helmet Baseball sports baseball sports hockey handwear cover, certain.Mickey Mantle Jerseys Along with these individuals is still a vital knowledgeable modulation connected with modulation connected with words inside locker area. However these individuals OPS-ed fundamentally. 713 along with seen their particular homer totals lower through 18 inside of 2014 along with of sixteen inside of 2015 in order to 7 inside of 2017, which is far more near their particular career typical however might be a exceptional indicator he could be moving in the meal. Along with it could generally not very. Which is across the certain Yankees’ access office. Gardner maintains independently inside of excellent sort along with capabilities simply because challenging simply because any person inside program. However the true sums may also be just what they may be. Future you can find their particular reducing employed bottom part totals. Gardner swiped fundamentally of sixteen organizations these days although awesome nearby the the top connected with certain obtain. Which usually full presents decreased continually simply because these individuals necessary this league-high forty-nine inside of 2011.

Still,Michael Pineda Jerseys Gardner’s current backdrop is in fact these individuals presents successful original halves along with tails separate inside of next halves. It is not ridiculous to take into account the precise Yankees may wish take into account Gardner to make yet again their particular enterprise worth along with feel this secure ’04 and might ahead of getting them yet again. These individuals don’t need to enterprise them currently.

KEEP THEM, ENTERPRISE ANOTHER INDIVIDUAL?

Gardner had not been the sole subject Cashman mentioned modifying while using the bring about this winter time months Seminars. 1 / 3 baseman Follow Headley generated up-wards, at the same time. They may be as a result of $26 1000 with all the pursuing several years along with he could be been practically typical – just in case you remove their particular awful ’04 through ultimate time frame. The precise Yankees have been offered to functioning them, however Cashman described these individuals will not consider this phenomenal that occurs contemplating he could be turned down many presents which could have got built-in Headley. Which is often the matter.Masahiro Tanaka Jerseys Along with it could be an easier way connected with educating organizations through the precise generate a very important factor as an example, „All the precise Headley software We have turned into until now weak scent, seem to be through independently in addition to greater sorts. „

KEEP THEM, GUARD EVERYONE

Because these individuals Yankees usually are not fundamentally prone to enterprise someone simply to achieve this it is a a lesser amount of when they may well not acquire their particular present roster.

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени