Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Evaluation: THE country unguarded, section two

WASHINGTON, March. twenty five (UPI) – Within earlier 2001, a significant federal government fee associated with open public servants, senators as well as idol judges authored a comprehensive statement excoriating United states unpreparedness with regard to terrorist assault.

On September. 11, 2001, whenever a number of males by having an expense associated with exactly what the actual FBI right now states had been merely a small more than $500, 000 ruined 2 from the country’s most well-known structures, completed the lethal assault upon it’s army order middle as well as directly skipped wrecking the actual OUGH. UTES. Capitol, everybody stated we ought to possess took in.

Now, greater than a 12 months following the episodes that price almost 3, 000 life, crippled for some time the actual United states air travel business, led in order to substantial monetary deficits in the united states as well as transformed permanently the actual life of numerous, exactly the same team released exactly the same raw evaluation associated with homeland protection.Kareem Martin Jerseys

„A 12 months following September. 11, 2001, inch this authored, „America continues to be precariously unprepared to avoid as well as react to the devastating terrorist assault upon OUGH. UTES. dirt. In all probability the following assault can lead to increased casualties as well as common interruption associated with United states life as well as economic climate. „

The fee, going through 2 notable previous senators, Whilst gary Hart, the Democrat, as well as Warren Rudman, the Republican, cautioned how the requirement for „immediate motion is created much more through the prospective client associated with america likely to battle along with Iraq as well as the chance that Saddam Hussein may jeopardize using weaponry associated with bulk damage. „

In the actual wake up from the terrorist episodes, the country reverberated using the guarantees associated with political figures. Leader George WATTS. Rose bush introduced Pa Gov. Ben Form in order to Wa, Connecticut Democratic Sen.David Johnson Jerseys May well Lieberman suggested the homeland protection company, as well as each attributes pledged dedication not really observed because Globe Battle II.

As 1 Capitol Slope assist that has done just air travel security on it’s own quipped, „Thank Lord it had been much better within Globe Battle II, or even we would possess road indicators within Japoneses. „

Looking in the points the actual fee discovered un-tied, it is a challenging checklist:

The Feds continue to be maintaining the country’s 650, 000 nearby as well as condition law enforcement authorities within „an cleverness vacuum cleaner, without having use of terrorist view listings supplied by the actual Division associated with Condition in order to immigration as well as consular authorities. inch In the very first times following the terrorist episodes this past year, each and every politician decided how the part associated with nearby responders as well as nearby law enforcement initiatives had been essential inside a country this particular dimension. However nearby law enforcement have discovered a number of this particular grudgingly distributed by the actual Feds from greatest.

Everyone that has used their own footwear away from a good airport terminal understands how the 50, 000 luggage screeners are now being educated plus some tend to be at work, however the fee discovered which „only the littlest portion associated with storage containers, boats, vehicles which key in america every day tend to be susceptible to evaluation, as well as weaponry associated with bulk damage is possibly concealed one of the freight. inch As the Whitened Home concerns which Saddam Hussein will build up missiles to provide nuclear weaponry or even Northern Korea’s missiles may achieve Ak, the a lot most likely situation, cleverness authorities concur,Carson Palmer Jerseys is actually how the tool is going to be smuggled in to america, come up with with a terrorist cellular as well as detonated. 1 older naval official, that requested to not end up being cited through title, stated america had been most secure throughout the current longshoreman hit.

First responders, the folks who’ll reach the actual picture very first in a catastrophe, happen to be the actual concentrate from the Whitened Home in several facets of their own requirements. Rose bush place profit their plan for beefing in the Government Crisis Administration Administration’s applications to enhance instruction as well as gear.

But the actual fee discovered that many from it has not arrived at the leading outlines. These people stated how the radios nevertheless can’t achieve every, protecting gear is actually insufficient plus they absence instruction.

The fee discovered essential infrastructures such as links, tunnels, train outlines as well as power vegetation nevertheless unguaranteed. Just Thurs, the actual FBI released the caution from the risk of the terrorist assault towards railroads along with other transport techniques.

As Rose bush programs with regard to battle towards Iraq, the actual Protection Division dependence upon using Nationwide Safeguard soldiers within fight in addition to within assistance functions develops. You will find currently a few 50, 000 women and men in the safeguard upon energetic responsibility,Chandler Catanzaro Jerseys however the fee along with other suggestions possess lengthy advised how the safeguard end up being dedicated to homeland protection as well as provided the abilities to cope with chemical substance, natural as well as nuclear episodes.

The fault online game regarding the reason why absolutely nothing may be carried out may be widespread within Wa because earlier 2002. The actual Az Republic, for example, upon Fri held responsible this upon Our elected representatives within an content „selling away the protection. „

But the actual tale is actually wider compared to which. Through final drop, whenever U . s . Push Worldwide released a set upon homeland protection, the shortcoming from the Rose bush management or even Our elected representatives to arrange the actual contending pursuits associated with homeland protection may be incredible.

When Rose bush hired a difficult ex-Secret Support broker because mind from the Transport Protection Management their arrange for the actual air carriers, the actual traveler organizations and also the personal international airports compared truly tightening up associated with in the international airports. Politics stress pressured him or her away. Whenever Form attempted in order to work out difficult examination in the Canadian as well as Asian edges, the actual transport reception teamed upward using the Traditions Support in order to stymie actual protection since it slowed up the actual circulation associated with products.

Almost each and every substantial effort has already established a tough battle within the professional department, using the sectors last but not least within Our elected representatives.

Bush expectations in order to drive their concept for any 170, 000-person Homeland Protection Division inside a post-election program associated with Our elected representatives,Kurt Warner Jersey however there’s a large amount of question actually within their own celebration it can come in order to move. And lots of question, because indicated through Ivo Daalder within an amazing composition from Brookings Organization this particular 30 days, this large troublesome division can’t assure United states security.

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени