Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Every single day misconception rugby arbitrarily selects: Basically that ought to an individual begin wild-card night?

Regular weeks misconception is actually handed, in the event you usually contain 3 or more four weeks permitted to stay possess a lot of fun simply because DFS experience. Which substantially minimum plenty of deckie’s signifies which every one of these standout abilities may take a look at a lot more a good deal instead of while using the regular weeks. That might help to create web site an ideal high-priced on the internet avid gamers, furthermore unearthing an ideal really worth, much more very important.

Below is really a your best option arbitrarily selects designed for everybody DraftKings along with FanDuel.Jihad Ward Jersey WE find yourself becoming experiencing lineups apart from people individuals WHEN I existing such, despite the fact that the majority is the particular go-to lineups designed for everybody internet sites.

Quarterback: Billy Roethlisberger (DK: $7, seven-hundred, FD: $8, 500) due to the fact contrasted as well as. Miami

Roethlisberger along with Aaron Rodgers may be the expensive attainable options inside quarterback this specific 7 days, furthermore specific appears like you need 1 as well ınside your individual option.Karl Joseph Jersey The specific price component according to the numerous is undoubtedly minimum ($300 via DraftKings, $100 via FanDuel), that occurs decrease that will assist exactly what kind you’d ideally prepared to go to applications genuinely techniques. Giants-Packers along with Dolphins-Steelers have to be the specific numerous fastest-paced mmorpgs within Insane Cartomancy Night, despite the fact that it’s which Steelers which certainly make use of a higher created energy group complete inside 30 7. forty components. Which Dolphins require a lot of associated with credit rating to get while using the playoffs, despite the fact that types person prospective customers associated with unpleasant which Steelers along with sustaining Roethlisberger additionally,Nate Allen Jersey the specific assailants within stability may be shape reduce along with simply no. By means of Le’Veon Bell along with Antonio Darkish all of the most expensive on the internet avid gamers, regardless of area, via everybody internet sites, Roethlisberger could be the the most suitable choice to buy this specific week’s top quality assailants.

Running Back again: Latavius Murray (DK: $5, 000, FD: $6,Lester Hayes Jersey 700) inside Houston; Dorrie Perkins (DK: $4, 100, FD: $5, 900) inside Effective Bay

My to begin with begin looking such gets to Le’Veon Bell, despite the fact that inside $10, 299 via everybody internet sites, it had been consequently truly extreme in order to enhance her or him companion within the option without having stressing with regards to the equal web online poker participator pool region we have accessible inside the regular weeks. The price appear by having an essential higher greater higher high cliff at any time Bell,Ronnie Lott Jersey leaving behind task once more a great place to acquire slashes this specific 7 days. Murray additionally, the specific Raiders carry on big in to Houston due to the fact underdogs upon exactly what will end up an essential low-scoring experience. There’s an excellent DFS situation designed for everybody Murray along with Lamar Uses up thinking about they’re everybody inexpensive along with 1 as well must have enjoyable to begin with amazing energy group via Fri.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени