Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Exotic Surprise Joaquin might jeopardize Eastern Coastline earlier in a few days

MIAMI, September. twenty nine (UPI) – Exotic Surprise Joaquin is actually likely to reinforce whilst shifting northern from the Eastern Coastline, possibly getting rings associated with rainfall,Charles Johnson Jerseys wind gusts as well as large browse in order to seashores via earlier in a few days.

National Storm Middle forecasters documented the actual surprise exhibits growing business, although blowing wind shear offers held this through using a totally shut blood circulation. The actual heaviest surprise exercise is actually together it’s southern as well as eastern areas.Shaq Thompson Jerseys A good Atmosphere Pressure storm seeker reconnaissance airplane had been planned to research the actual surprise Wednesday morning.

The surprise happens to be northeast from the Bahamas as well as going western towards Sarasota from 5 mph. It’s likely to help to make a good sudden use the actual northern Thurs as well as Fri prior to achieving the actual Bahamas. It’s likely to speed up and become a number of 100 kilometers from the New york coastline Weekend early morning.Luke Kuechly Jerseys Forecasters cautioned their own long-term monitor includes a reduced self-confidence due to climate design questions along with a pretty wide selection associated with options within their pc versions.

Wind shear maintaining the actual surprise through conditioning is actually likely to relieve inside forty eight several hours, which may permit Joaquin in order to strategy storm power a few weeks. However self-confidence for the reason that predict is also reduced.Greg Olsen Jersey A few long-range versions forecast Joaquin can make landfall within New york or even Va.

Two additional raining places are now being viewed with regard to feasible improvement. 1 section of disrupted climate within northern Sarasota right now getting exotic dampness throughout high of their state is actually provided absolutely no possibility of being a exotic program within the next forty eight several hours. An additional northeast from the Lower Antilles includes a 10 % opportunity.Andy Lee Jerseys Exotic Surprise Joaquin churns northern associated with Hispaniola. Forecasters are also keeping track of raining places more than Sarasota and towards the eastern associated with Joaquin.

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени