Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Extremely Dish fifty-one: Brace wagers swimming pool linen

The Atl Falcons and also the Brand new Britain Patriots may perform within Extremely Dish fifty-one within Houston. Listed here are the actual four hundred brace wagers linked to the online game within Houston.

Super Dish LI is actually framing as much as end up being 1 for that age range. The overall game is going to be between your AFC Champ Brand new Britain Patriots and also the NFC Champ Atl Falcons.

This would be the 9th day at the actual Extremely Dish for that Patriots,Irving Fryar Jersey probably the most within NATIONAL FOOTBALL LEAGUE background. It’s their own 7th journey throughout the Expenses Belichick/Tom Brady period (2001-present).

Atlanta is going to be actively playing in just it’s 2nd Extremely Dish within business background. The actual Falcons final arrived at the actual Extremely Dish within 1998, dropping towards the Colorado Broncos within Ohio.Dion Lewis Jersey Whilst Brand new Britain offers 9 looks, Atl offers just 9 playoff is victorious all-time.

While lots of people is going to be wagering about the regular such things as stage distribute, moneylines or even the most popular rating over/under, you will find four hundred distinctive brace wagers related to Extremely Dish LI.John Hannah Jersey Here’s the printable listing of the actual brace wagers by way of ESPN.

The Westgate Vegas SuperBook come up with this particular listing of Extremely Dish fifty-one brace wagers. They’ll formally likely be operational with regard to open public wagering upon Thurs early morning prior to the large online game within Houston.

Some from the wagers range from the usually well-liked gold coin throw (heads or even tails), that ratings very first (New Britain or even Atlanta),James White Jersey as well as who’ll earn Extremely Dish MVP (name your own Falcon or even Patriot).

Then there are some awesome heavy plunge wagers in order to keep close track of. These people differ between factors Wa Wizards stage safeguard Steve Walls ratings from the Brand new Orleans Pelicans as opposed to the length associated with Shiny Ryan’s very first landing move (over/under) in order to Tiger woods Woods’ four-round rating within the Omega Dubai Leave Traditional as opposed to the amount of moving back yards Ben Brady may toss upon Weekend.

There tend to be actually long-term wagers to become positioned on the actual NHL growth Las vegas Gold Knights in combat, that start perform within 2017-18.Drew Bledsoe Jersey From the four hundred brace wagers come up with through Westgate, there’s some thing presently there in order to tickle the actual extravagant associated with any kind of risk taker.

This post initially made an appearance upon

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени