Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

F-35s inside examine deployment

EDWARDS AFB, Calif., Feb. 12 (UPI) – 6 make certain evaluation F-35 fighters are usually about the simulated deployment to be able to execute essential initial practical capability goal versions, environmental surroundings Stress mentioned.

The versions are usually cutbacks related to foe environment safety, close to environment help in addition to environment interdiction.

The achievements in the F-35A squadron’s capacity to setup,Stephen Tulloch Jerseys make use of in addition to preserve methods might organized the particular regular convenience of which Environment Stress to be able to declare F-35A initial practical capability, that’s prepared with this particular decrease.

The Environment Stress mentioned the particular examine deployment involves 6 airplane in addition to their very own pilots, in addition to a much more compared to eighty-five airmen within the 31st Make certain Evaluation Squadron.

The testing is really occurring through Slope Home Environment Stress Base, Idaho.Randall Cunningham Jerseys Some people in the 31st Make certain Evaluation Squadron, via Eglin AFB inside California, have been in Edwards AFB inside California.

The 31st TES is really best the appearance, management in addition to shipping in the F-35A deployment examine.

During the particular examine through Slope Home AFB,Mike Quick Jerseys the particular airplane will probably be included inside simulated battle circumstances to be able to workout advisor goal methods, for instance tasking, shipping, debriefing in addition to brains credit reporting.

The examine team might focus on locations for instance goal planning, organizing,Caleb Sturgis Jerseys weapons building/loading, sortie period, living help, goal function, debrief in addition to airplane alter.

Nellis AFB inside the condition associated with the state of nevada might perform just like a simulated handheld remote control environment methods center for your utilized environment.Fletcher Cox Jersey

Fourth-generation airplane – F-15E Strike Eagles in addition to A-10 Thunderbolt IIs – will probably be integrated while using F-35 through the monthlong testing.

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени