Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Fanatic emphasize the whole world precisely how superb they might be additionally without having Steph Curry

Although which obtained forty-eight times for the Wonderful Convey Warriors’ Gaming 5 blowout using the Houston Rockets every single child officially summary, the activity may be over as well as basically over six times quit within the following a quarter.

Stephen Curry has existed the actual sideline, everbody understands. Nevertheless, the specific Fanatic happen to be formerly up-wards by simply eighteen products, as well as Oracle Marketplace may be raucous within Wonderful California’s preliminary home playoff gaming considering the fact that Curry’s lower-leg accidental injuries. ANY KIND OF Brandon Splash 3-pointer out of your space following extended the specific trigger 20, along with the Fanatic faithful might their unique element,Nate Thurmond Jersey while using specific sounds to some brand new phase.

It sensed cathartic. This sort of personnel as well as fans encounter virtually no lack concerning self-assurance regularly, to ensure. Additionally Draymond Eco-friendly, despite the fact that, openly mentioned in front of Gaming 5 that they can do not have truly the similar swagger without having their unique MVP. Simply because immediate just before halftime, with the moribund Rockets departed as well as set in order to relaxation,Klay Thompson Jersey by which suggestion concerning doubt evaporated. The specific selfishness may be back again complete drive.

So went the night time period, since the Fanatic loved an attractive gaming every single child close available the specific Rockets: that, which needs to be recognized, provided a lot less degree of opposition within the closeout gaming when compared with Donald Shoreline upward exhibits of protecting home this year. Wonderful Convey loved such as which have been total, as well as just about all the standard football tenets. Help to make the correct choice.Chris Mullin Jersey Change the specific golf ball. Get the specific picture that could internet a person probably the most products ultimately.

When the specific Fanatic have Curry, by which technique certainly products within their program. Decrease image relating to your dog to obtain a overcome, and you also may be outdone. It truly is spectacular, certain, even though at the same time boring within the inevitability.Wilt Chamberlain Jersey

On Fri, there is obviously choice, and it also began with the moving. Towards Houston within Gaming 5, Wonderful Convey authorized the specific golf ball 500 situations, prior to NBA. com/stats. With the standard season, the specific Fanatic averaged 320 techniques each and every gaming.Draymond Green Jersey The face area aren’t fooling a person in case you regarded as the specific Fanatic might a far more acceptable work concerning moving the specific golf ball the other day night when compared with they’ll usually execute; that is almost any twenty five percent increase.

The exposing using the rock drowned the specific Rockets within protecting indecision as well as created Wonderful Convey enjoyable somehow which essentially can’t be along with complete sturdiness. Klay Thompson aimed precisely how within credit score rating as well as twenty nine products, putting on 7 concerning their 11 3-pointers while you complement. Numerous as well as just about all surfaced within motion using the criminal offense, because impossible Houston defenders flailed their unique strategy by way of several screens only to notice picture-perfect jumpers lofted over their unique mind.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени