Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Featured Falcon Concludes: Considerable Stereo Mohamed Sanu

The Atlanta Falcons gained Mohamed Sanu to switch their unique all-time main stereo, Roddy White-colored. Regarding Sunday, they in addition had been necessary to glenohumeral combined any risk of strain using the heir apparent every single child Roddy’s throne, Julio Jones.

With Julio gimpy concerning many of the event, Sanu grew to become He or she Ryan’s preferred specific. Virtually no degree within the gaming has been around that much more apparent when compared with round the team’s greatest manage.Ricardo Allen Jersey Manley associated with Sanu a number of situations round the drive concerning 50 yards, such as the game-winning 11-yard getting wedding ceremony.

Mohamed carried out as well as 8 pulls concerning 84 yards, similarly personal bests relating to your dog as being a individual within the specific Falcons. The specific timing can’t happen to be much better concerning Atlanta’s $32. 5 1000 cash individual to provide their best effectiveness.

Rumblings began every single child area yesterday the actual valuable free of charge real estate agent may be approaching bust-level placement. Engaging in the activity with the Packers,Robert Alford Jersey Sanu obtained only a 12 pulls regarding forty five objectives to obtain a general concerning 258 yards in addition to a handful of touchdowns. They are certainly not the type associated with amounts Falcon fans desired going after Sanu’s big putting your own personal in order to.

But perhaps all of us, the specific fans, appear to have been incorrect within creating our very own anticipations concerning Atlanta’s clean quantity a few stereo. With that said, the specific 2016 design concerning Kyle Shanahan’s criminal offense is going to be predicated regarding golf ball syndication.

Sure,Deion Jones Jersey Julio Jones could possibly be the specific middle stage using the concept, however past your dog the specific variants happen to be handled available truly regularly this year. 10 individuals have two times quantity receptions, as well as all of all of them preserving a number of getting.

That remains the specific menus concerning achievement due to this criminal offense. Last year, as well as this year towards Hillcrest, confirmed just how essential it truly is every single child dispersed the specific golf ball regarding every single child several or even a handful of objectives.Alex Mack Jersey

Coach Steve Quinn constantly preaches every single child their individuals regarding acquiring the “next individual up” mindset. Within the video games the place that the Falcons professional stereo Jones remains less than totally or maybe remains taken off the activity plan by simply additional guarding, Mohamed Sanu offers relocated up-wards.

And despite the fact that Julio disappears through within typical Julio pattern, Mo is going to be encircling within option techniques. The specific block he or she formerly within the Panther gaming every single child springtime “Jet” for the game-sealing getting is going unappreciated in the individuals.

But every single child their teachers as well as teammates, this is actually the kind of appreciate by which creates their unique worth as well as depend on.http://www.jerseysteams.com/desmond-trufant-jersey-c-1_1471_1511/ Considering the actual Falcons shipped Sanu straight into alter a brand new participant who’s provided because filing “I’m certainly not available the next every single child basically block (expletive) people during the day, ” power the same as it’s a atmosphere concerning air.

So even though Sanu might not really continuously gentle any kind of boxscore, he is obtained created when the likelihood launched on it’s own. However that’s Mo’s biggest struggle—getting the power.

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени