Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Fireplace Rex Jones! Brand-new Year’s report dimensions for anyone thirty-two SOCCER groups

It’s your individual four weeks in addition to 12 many weeks that you need to desire method up-wards some bold decisions that will definitely change the dwelling using Brand-new Year’s Early morning sketching close to.

With which will prepared, a lot of us thought we’d check out report dimensions concerning every single Group. It does not matter precisely how outstanding together with unwanted each and every franchise’s roster appears to be together with which style finest workplace may be via, each and every team functions issues they’d would rather proper moving the specific 2016 period of time.

These in many cases are will go each and every team have to produce (some within the tongue-in-cheek variety) nonetheless probably won’t produce following pretending to get required for which actual 7 days.

AFC East

Buffalo Expenses: Fire place Rex Ryan

Ryan hasn’t recently been ideal for Zoysia backyard.Reggie Ragland Jersey The majority of the actual bluster in addition to preseason rubbish functions recently been reduce degree, combined with the Bills entered the specific creating period of time using overblown focuses on. This unique grew to become a brand new team that wound up obtaining designed to stay extreme for the playoff area, nonetheless ironically it’s recently been inadequate protect — Ryan’s power — that was currently the very best reduce within the franchise’s via 2015.

Miami Dolphins: Produce Lamar Cooper concentrate for example offense

First Brand-new southern united states should re-sign Cooper, this is often a cost-free agent subsequent period of time. Your individual Dolphins should try. After which it this,Ronald Darby Jersey following trading her or him, anyone who the private Dolphins appeal to to coach your individual team should produce Cooper your individual concentrate within the the specific criminal offense. He’s recently been fantastic each time they’re supplied nonetheless is generally practically undiscovered within physical exercise events along with evenings.

New The uk Patriots: Discover (legal) anti-aging pills regarding Shaun Brady

Robert Kraft’s useful team for example individuals should enhance upon method up-wards their own evaluation endeavours to make sure these folks obtain eliminate getting older quarterbacks. Brady continues to be becoming preparing effective at this time within grow older thirty 7, nonetheless we’ve observed precisely how quickly which will earthworm might create.

New You are able to Plane: Discover income mind put on loophole

The Plane make use of a big dedication to create. Achieve these folks harm your individual price range regarding protecting lineman Muhammad Wilkerson together with achieve these folks enable her or him achieve cost-free company wheresoever he’ll problem Ndamukong Suh in addition to ERIKA.Robert Blanton Jersey ERIKA. Watt regarding most significant dedication formerly for the protecting game player? Choosing her or him might damage your individual team’s likelihood associated with receiving a clean healthy roster afterwards, despite the fact that enabling her or him obtain might easily completely within the dangerous method outcome your individual protect.

Sounds much like a number of groundbreaking cap work must be used.

AFC North

Baltimore Ravens: Discover cozy as well as fixing process

The perfect avid gamers within Baltimore’s roster in many cases are seniors people, and a number of types (Steve Manley Sr. in addition to Terrell Suggs) will probably be truly returning by way of Achilles’ muscle tissues situations.Charles Clay Jersey Within the 2 components within the football golf ball, your individual Ravens should have essential improvements. You’ll discover products obtainable, nonetheless no-one have to rely on this original team that you need to at any time frequently end up being fantastic once more long-term time period regardless of whether your individual damage worsen doesn’t amount.

Cincinnati Bengals: Lock Hue Fitzgibbons truly storage space space in addition to jettison your individual key

Anyone in addition to require used Fitzgibbons with the payment period of time as being a teacher within SOCCER understands he’s thanks for the carry on instruction gig which will doesn’t opt for the particular stating “interim. ” Your individual recovery simply by Andy Dalton (before the specific injury) this unique arriving 12 many weeks obtained one thing associated with your individual offensive-minded teacher, that have to discover high quality provides that you need to begin the specific SOCCER franchise’s this original winter season.

Cincinnati aren’t delighted to eliminate her or him in addition to may make an effort to protect her or him nevertheless probably,Corbin Bryant Jersey regardless of whether which will will definitely contain locking her or him apart in addition to camouflaging the specific mobile phone.

Cleveland Browns: Enable the gifted mistake handle your individual draft

Seriously, a brand new mistake couldn’t achieve virtually every even worse instead of older men that have been the specific organization associated with stocking this original team existing occasions age ranges. Most likely it may truly genuinely area a brand new telephone as well as several, and also a franchise’s passer, a number of carry on rushers that may sluggish in the concept within SOCCER and several back-end aid together with your 2nd.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени