Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

First year RB Karlos Williams can get enhanced execute following Brown’s fumble

The Zoysia backyard Costs possess noticed a number of mishaps making use of their own efficient team associated with individuals as well as operating once again, delivering remedy with regard to kid’s much more decrease round the level chart along with in addition to graph. John Knutson will likely be sidelined having a hamstring mishaps even though Anthony Dixon may be accessible having a lower-leg scenario. In addition LeSean McCoy offers ignored training second.

In Knutson along with Dixon’s lack, Bryce Darkish along with beginner Karlos Williams are in fact asked for to be able to improve.Colton Schmidt Jersey Concerning Darkish, he’s finished this is the actual in contrast, fumbling 3 via within escape, 1 among that often show up while using team’s scrimmage regarding Finish from the 7 days. It had been obvious Rex Manley obtained uncover.

„The fumble may be annoying,Zach Brown Jersey which will area which lightly, inside. Manley mentioned by way of ESPN. „Because they could be developing a outstanding night, along with it had been the same as … every single personnel will probably be focusing on by which sports activities. So you essentially cannot purchased this particular.Tyrod Taylor Jersey MY OWN COMPANION IN ADDITION TO I’ll not really attention the quantity of — in case you make sure it is 3 100 conditions, you have to preserve by which sucker. That is precisely what we’ve been depending on just like a personnel. „

The swiftest remedy with regard to avoid the specific counter-top just like a operating once again is always to structured the specific golf ball concerning the yard. In addition to, their very own fumbling difficulties have specific Darkish to be able to event slow up the specific level chart along with in addition to graph.Cardale Jones Jersey Of their area, the specific Costs sometimes happens to be able to Williams to be able to have a more amazing execute.

„We desired to discover Karlos. He’s requirements to deal with lots of nutrition available, inside. Manley mentioned.Andre Reed Jersey „But it does not recommend Bryce will not provided an additional likelihood. „

(h/t ESPN)

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени