Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Fran Embiid explains to instructor he has been even now expanding, currently approximately eight foot

Joel Embiid has changed pretty your standing as being a serial jokester, consequently get this amount of reports which has a humble wheat involving sodium. Nevertheless,Wilt Chamberlain Jersey as outlined by Philadelphia 76ers go instructor Brett Darkish, your harmed centre just lately texted your ex to convey he has been even now expanding.

In Embiid’s words and phrases: „I’m 7’2“ throughout new sandals. inch This can be exciting,Justin Anderson Jersey in support of increases the astounding nonsense proper Embiid should get. The following is additional involving precisely what Darkish was required to declare after a r / c appointment while using Fanatic’s Anthony Gargano along with Jon Scars:

„I have a wording via Fran a month previously in the heart of the night time in spite of this: ‘Guess precisely how extra tall We are. ha Therefore i got seven-foot. A pair of units after they scrolls rear ‘You’re drastically wrong,Robert Covington Jersey I am just 7’2″. ha MY SPOUSE AND I wording rear ‘How did you know this specific? ha They scrolls rear ‘Doctors. I am just 7’2″ throughout new sandals.Gerald Henderson Jersey ha Then when anyone stay beside your ex, when you find yourself all-around major adult men you already know your big difference involving seven-foot along with seven-two, along with he or she is 7’2″. „

If genuine: yikes.Nik Stauskas Jersey Embiid contains the probable owning your NBA, nevertheless have missed the total novice time immediately after considering medical procedures in the base. Healing via explained medical procedures have been not hanging around, and not known while he can participate in yet again.

News this way have to be personal pertaining to Sixers supporters with patience expecting standard boss Mike Hinkie’s reconstruct to look at yet another phase. Nevertheless it can be almost certainly more challenging for you to digest pertaining to Hinkie herself.

(h/t: Traversing Board)

Photo Credit history: Invoice Streicher/USA RIGHT NOW Sports

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени