Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

France troops to visit Mazar-i-Sharif

TASHKENT, Uzbekistan, November. twenty two (UPI) – 50 France troops is going to be delivered to the actual north Afghan town associated with Mazar-i-Sharif, producing Portugal the 3rd Traditional western country to place soldiers on the floor within Afghanistan, France Minister with regard to Co-operation as well as Francophonie Charles Josselin informed reporters within the Uzbek funds Thurs.

Josselin stated the actual troops – presently positioned from Uzbekistan’s Khanabad atmosphere bottom – might safe the actual airfield from Mazar-i-Sharif, within very similar method because 100 Uk unique causes experienced guaranteed the actual airstrip from Bagram, northern associated with Kabul. They may be became a member of through as much as two hundred and fifty other people if your multilateral contract amongst Portugal, america, Uzbekistan as well as Afghanistan’s judgment North Connections is actually arrived at.Justin March-Lillard Jerseys

About 1, 000 OUGH. UTES. troops from the tenth Hill Department happen to be used in the Khanabad atmosphere bottom close to the town associated with Karshi within southwestern Uzbekistan close to the nation’s brief edge along with Afghanistan. In addition to the Uk from Bagram, little amounts of OUGH. UTES. Unique Procedures causes would be the just international soldiers within the war-battered nation.

A individual statement in the recognized Shine information company, PAP, stated how the Shine Leader Aleksander Kwasniewski experienced Thurs introduced which Belgium had been prepared deliver three hundred soldiers in order to Afghanistan.

Meanwhile,http://www.chiefsofficialonline.com/travis-kelce-jersey-c-1799.htm a good Indonesian minister informed the actual Suara Merdeka paper within Jakarta which their federal government had been reconsidering it’s choice in order to you are not selected soldiers to have an worldwide peacekeeping pressure within Afghanistan.

„Indonesia includes a brand new placement, inch Minister with regard to National politics as well as Protection Soeliso Bambang Yudhoyono had been cited because stating. „We should take care not to supply in order to legitimize the actual the actual U . s . States’ position. „

Mazar-i-Sharif had been the very first Afghan town in order to drop towards the anti-Taliban North Connections this particular 30 days, that continued in order to catch Kabul and far associated with all of those other nation. The actual city’s airfield – right now underneath the manage associated with Uzbek warlord Gen. Abdur Rashid Dostum – is really a essential access point with regard to frantically required humanitarian help with regard to north Afghanistan, exactly where as much as 3 zillion individuals, currently within the hold of the sour winter season,Jeremy Maclin Jerseys encounter starvation.

The Uzbek federal government offers frequently declined in order to open up the actual „Friendship Bridge“ within the Amu Darya water, in spite of pleas in the worldwide neighborhood. Right now meals deliveries need to be ferried through burst over the water – the time-consuming procedure that is irritating the actual initiatives associated with help organizations in order to outpace the actual darkish darkness associated with hunger.

Josselin stated the actual link – within the Uzbek edge city associated with Termez – had been „the the majority of reasonable method to provide humanitarian help towards the northern associated with Afghanistan. „

Josselin stated the actual Uzbek government bodies informed him or her these people wished which politics as well as admin problems about the Afghan aspect from the water might ensure it is opened up quickly. However he or she informed which, when they had been awaiting balance as well as protection within Afghanistan, that could consider quite a long time.

Josselin stated, „Arriving right here, I’d like to attain outcomes faster.Eric Berry Jerseys I will just let you know how the Uzbek government bodies show goodwill as well as, I really hope, the actual goodwill will build up in to cement measures within the arriving times. „

A airplane packed with thirty a lot of France humanitarian help with regard to Afghanistan arrived within Termez upon Weekend. Sunday’s help consists of clothes, tents as well as medications. As a whole, the actual France federal government will provide dollar thirty zillion associated with humanitarian help in order to Afghanistan.

According in order to Josselin, the actual runway from Mazar-i-Sharif terribly requirements restore, as well as america is able to set aside money for this function.

The minister informed the information meeting within Tashkent how the primary item associated with their trip to Uzbekistan had been to resolve this issue associated with shipping associated with help in order to Afghanistan.Travis Kelce Jersey He or she stated he’d fulfilled along with federal government ministers in addition to along with reps associated with non-governmental businesses and also the OUGH. D.

Josselin will even go to nearby Tajikistan.

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени