Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Free-agent RELATED TO Delmon Vibrant jailed regarding battery power

Free-agent outfielder Delmon Vibrant have been jailed in addition to charged together with battery power on Weekend break night subsequent most probably daunting to be able to ruin the actual vacation resort valet inside Kansas.

Vibrant, 30, have been irritated subsequent she or he couldn’t acquire admittance with a regular membership.Reshad Jones Jersey She or he accosted the particular valet every verbally in addition to really, in line with the police force declaration.

The particular occasion happened within the Viceroy Vacation resort, wherever Vibrant is often a resident.Cameron Wake Jersey

Vibrant asked for the particular valet to be able to open a great elevator in addition to she or he have been knowledgeable the particular elevator have been close.

Subsequent getting knowledgeable the particular regular membership wasn’t open, Vibrant most probably purchased the particular vacation resort employee with the guitar neck in addition to produced the particular danger to be able to ruin her or him.

Vibrant hurled anti-Cuban slurs within the man in addition to began to choke her or him.Branden Albert Jersey The particular valet might acquire totally free close to 5 just a few seconds afterwards.

Vibrant proceeded to go aside in addition to police force afterwards found her or him inside their room. She or he opened their own entrance in addition to have been naked within the waist reduce.

In line with the police force declaration,Jelani Jenkins Jersey Vibrant socialized belligerently in the direction of authorities.

Vibrant provides carried out regarding 5 major-league organizations, recently the particular Baltimore Orioles.

She or he and also the thoroughly clean while using legislation inside 2012 anytime she or he jailed in addition to pled accountable to be able to annoyed annoyance regarding yelling anti-Semitic slurs although intoxicated inside New york city.Koa Misi Jersey Vibrant arrived the actual seven-game suspension via Primary Class Soccer in addition to bought in order to withstand assistance.

Inside 2006, Vibrant have been dangling regarding 50 game titles although enjoying minor-league soccer for your Durham Bulls subsequent she or he place their own competitive softball softball bat from the great umpire.

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени