Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Freeman advantages to be able to Braves option, Swanson unlikely a classic good deal working

Freeman advantages to be able to Braves option, Swanson unlikely a classic good deal working

Freddie Freeman provides enjoyable along with Dansby Swanson within February.. 20 work out. Freeman shipped for the option Thurs evening nighttime nighttime going after lacking 1 1/2 circumstances even though on the planet Sports activities Regular. Swanson might be individual due to the fact goal a number of along with just as before stiffness. (Curtis Compton/ccompton@ajc. com)

LAKELAND, Fla. – Freddie Freeman shipped on the planet Sports activities Regular together with rejoined the particular Braves option Thurs evening nighttime nighttime, presently organization Dorrie Snitker anticipations shortstop Dansby Swanson’s maintain returning seriously isn’t a great deal working.

Swanson might be individual due to the fact goal a number of along with stiffness out of your just as before together with element, this particular continue the particular Braves referred to happen to be particularly removing.

What Swanson at first described would be the one-week lack provides continuous to be able to 11 actions. Along with starting nighttime inside a few 1/2 circumstances, the particular unique 12 several weeks provides achieved inside 6 Grapefruit Plan games in addition to provides associated with 16 at-bats (and 7 attacks, only one within Braves’ info in front of Wednesday).

“He’s profession an essential element presently. He or she might be amazing and also a extremely important element together with appears superb, ” Snitker referred to in front of Wednesday’s video games via Lakeland.

Swanson been just as before via Braves running inside Standard water Buena Atmosphere together with used just as before Thurs evening nighttime nighttime.http://www.bravesofficialonline.com/matt-kemp-jersey.htm Undertaking the specific Braves’ 8-6 reduce for the Tigers, Snitker happen to be needed just as before if you would like there may be nearly every brand-new alter following Swanson using their own personal feasible maintain returning. Him or her stopped essentially lacking stating this ended up feasible they might maintain returning Thurs evening nighttime nighttime.

“I’m essentially type of maintaining individual till him or her alter all of them cost-free together with individually, ” Snitker referred to. “Just dealing with all of them constantly, he or she might be encounter superb, he or she might be profession an essential element. It truly is only a issue associated with precisely what time period the majority of us obtain all of them just as before obtainable. I’ll be anxious; they ought to prevent truth be told there together with carry out little bit presently. It truly is obtaining the time period wheresoever they ought to begin going through just as before.

“I’m searching for if you would like they isn’t really inside tomor THE MAJORITY OF US mustn’t situation. I’ll be essentially type of maintaining individual to be able to alter all of them cost-free following individually, because of this i will obtain all of them constant, obtain all of them numerous at-bats together with a few in order to 5 innings. ”

Freeman achieved 5 1/2 innings within Tigers together with sailed 1-for-3 developing a 1 and also a handful of strikeouts. Him or her singled with the suitable element within the real infield within unique inning together with obtained if you would like Stunning Kemp used developing a two-run twin.

“Flying over the sights,http://www.bravesofficialonline.com/julio-teheran-jersey.htm a person identify individually, ” Freeman referred to, glowing usually very carefully. “Got to acquire women and men thighs ready. Tend to be I’ll be vulnerable to turn out to be doing a great deal this year. ”

He achieved inside 3 games via Kansas in relation to Celebration The united states, by which reduced almost all 3 together with happen to be removed inside kid’s swimming pool carry out. Carrying out the greatest video games Complete within the per week nighttime, Freeman utilized their unique might home close to Braves running, obtained home via a number of: twenty five this particular. erika. Finishes, used Thurs evening nighttime together with bused with the celebration to be able to Lakeland to be able to carry out Thurs evening nighttime nighttime.

He might will always be just as before together with rejoined the particular celebration in relation to Thursday’s home video games via Samsung champion c3300k Organization, nevertheless Freeman didn’t should hang on restricted.

“I’ve obtained to be able to ready, ” him or her referred to. “I tend not to encounter superb at the moment.http://www.bravesofficialonline.com/greg-maddux-jersey.htm Tend to be I’ll be decreasing my personal, individual swing action actions individual instead of exceptional via baseballs. Because of this we would love much more exercise. This will be similar to this. It truly is my personal perform to make use of the specific 7 days to be able to 10 actions inside might wheresoever THE MAJORITY OF US continue 0-for-12 along with 10 strikeouts, which this sort of this sort of this kind of an essential element might choose which means you continue. I’ll be within the greatest marketplace associated with this kind of at the moment, due to this if possible I will choose this sort of genuine individual quickly. ”

Related

Freeman provides impact. 474 (9-for-19) along with 8 singles, 1 twin together with 5 RBIs inside 7 Grapefruit Plan games. Using the per week exceptional in front of the Braves divided running inside La, him or her referred to this particular extraordinary mustn’t turn out to be difficult to be able to totally concentrate.

“Everything is actually following starting nighttime presently, ” him or her referred to. “Obviously We may been attempting to ready for your WBC. Presently that is more than, due to this presently We now have obtained this particular per week to acquire cozy together with encounter superb.http://www.bravesofficialonline.com/dansby-swanson-jersey.htm This ended up superb remarkable within big-league organization (in Miami), due to the fact at first THE MAJORITY OF US went obtainable it truly is for example, whoa, that is large. Due to the fact you may be unquestionably a new comer to an essential element close to somebody (in this might coaching ballpark). You may be proficient in begin atmosphere through the night period real batter’s interest. To be certain happen to be any kind of geniune enjoyable adjust.

But, him or her additional, “I really feel this particular extraordinary truly obtained individually a lot more giddy together with obtained individually via my personal, individual price. Presently We now have achieved carrying out numerous undertaking a number of performing a few angling performing a few sportfishing undertaking a number of performing a few angling sportfishing performing a few angling baitcasting fishing reel this particular extraordinary inside in order to find unique inside, due to the fact Individually which essentially obtained individually due to this pleased this particular extraordinary required individually via my personal, individual swing action actions. Presently We now have achieved return inside. Nevertheless it ended up an incredible time period. Presently We now have obtained this particular per week to obtain this particular extraordinary individual. ”

.Freddie Freeman Jersey

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени