Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Game titles & Incurs Keegan-Michael Essential, Kurt Suzuki

Keegan-Michael Key

The Emmy-award lucrative behaving expert together with writer might hosting company the particular „NFL Honors“ show within the Wortham Theater Center inside Houston on Feb. 4,http://www.cubsproteam.com/addison-russell-jersey.jsp every single day before the Truly Supper, when the Linked Produce individual honours will probably be launched. Essential could be the co-creator together with co-star related to Enjoyable Central’s „Key & Peele“ in conjunction with the nike air jordan Peele.http://www.cubsproteam.com/kris-bryant-jersey.jsp The particular show obtained the particular 2016 Emmy Reputation regarding outstanding variety sketching series, in addition to Essential acquiring individually nominated regarding acting together with co-writing in addition to Peele. Essential previously are actually nominated regarding 5 Emmy Honours regarding their unique concentrate on the particular show,Joe Maddon Jersey and also a 2016 Show Celebs Guild Reputation regarding outstanding usefulness utilizing a superb ensemble inside the enjoyable series.

Kurt Suzuki

A enthusiast favored inside Oakland, the particular 33-year-old catcher certainly provides made the decision towards the specific one-year deal with the particular Atl Braves.Jason Heyward Jersey Suzuki, which has in order to carry on the specific physical before the provide can become final, will likely uncover time period in addition to returning newbie Tyler Flowers.John Lackey Jersey Atl offers Anthony Recker, who was simply basically when using the A’s regarding aspects of the particular 2011 together with ‘12 weeks together with are actually Flowers’ back-up last time period. Suzuki spent their unique initial 51/2 weeks (2007-2012)with the particular A’s together with finished once more regarding Oakland returning 1 as well as two associated with 2013. These people spent the past two months in addition to Mn together with hit. 258 in addition to 8 homers together with forty-nine RBIs recently. He is carry out. 256 taking pleasure in football normal.

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени