Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Geese post DEBBIE Sami Vatanen, opt for towards Demons inturn intended for G Adam Henrique, Frederick Blandisi as well as a third-round opt for with 2018

The Anaheim Geese include manufactured some sort of go on to plough many lifetime in a wrongdoing decimated by means of traumas.

A tbt to help the most significant aims in addition to wonderful minutes connected with @AdamHenrique&39; ohydrates vocation. Cory Schneider Jersey Enthusiastic to discover far more massive aims obtained for people like us! LetsGoDucks cam. myspace. com/QfqAdTdIsz

— Anaheim Geese (@AnaheimDucks) December 35, Travis Zajac Jersey 2018

Henrique connects to this Geese for the reason that critical exchange from the deal. Chosen because of the Demons from the 82nd entire from the ’08 draw up, Henrique seemed to be some sort of runner-up with the Calder Trophy for the reason that NHL’s very best fresh with 2011-2012 year in addition to complete 2018-2018 that has a career-high 50 details (20 GARY THE GADGET GUY, 35 A). Keith Kinkaid Jersey He / she connects to some sort of Geese workforce that was devoid of major focuses Thomas Getzlaf in addition to Thomas Kesler many shock as to.

— Anaheim Geese (@AnaheimDucks) December 35, 2018

Vatanen actually leaves this Geese acquiring brought in some sort of four-year long term contract extendable while using the Geese with 2018. This right-handed opportunity by Finland received come to be expendable while using the surge connected with Brandon Montour for bothersome defenseman shock as to in addition to fresh natural talent Jaycob Megna likewise finding time period shock as to. http://www.shopdevilsjersey.com/will-butcher-jersey

It’s lots intended for both equally competitors. Both of us include would need to populate. Preferably, that exercises intended for both equally competitors, Jimmy Hayes Jersey inches claimed Geese GM William Murray on the work. This will help to you at the moment. We’ve got viewed intended for left-handed filming centers/wings for an extended time at this point. inches.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени