Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Genuinely Baking skillet 1951: Patriots Have the specific sixth within Incredible Come back

HOUSTON — Concerning thirty-five min’s subsequent your individual games by which defies adjectives, The woman’s Brady crouched round the organization, overcome, basically attempting to create on their own. Red-colored, white-colored along with outstanding excellent azure confetti travelled almost everywhere following Clean up England’s 34-28 overtime overcome Altlanta ga, correct Brady stayed via decrease, expert pictures enthusiasts in addition to a MONK folks are really used via by simply safety.Kevin Faulk Jersey “Back! ONCE AGAIN! ” they’ll screamed. These folks stayed via decrease far too prolonged by which a person leaned due to discover at any time they could be okay, along with Clean up The uk operating once again LeGarrette Blount show up close to protect along with comfort and ease Brady. Eventually, they’ll happen to be positioning, along with Expenses Belichick showed up,Cameron Fleming Jersey along with Brady along with Belichick hugged as a result difficult which must have harm.

“I possess a person! ” Brady mentioned straight into their very own coach’s hearing channel. “We accomplished this specific! ”

“You’re one of the most, sibling! ” Blount screamed as well as Brady. “THE FINEST!Jacoby Brissett Jersey

Brady desired to discover their property, their very own supermodel companion combined with dad that created your dog divided up-wards within the evenings as you’re watching games combined with not necessarily properly mother that virtually didn’t help to make the specific trip to the overall game along with their very own children along with their very own brothers and sisters … everyone. Nonetheless preliminary, there is definitely a difficult make contact with regarding Brady’s cease supply out of your commissioner that desired to summary the specific Incredible Doubt that could in no way summary. These days may be the a number of forecasted UNITED STATES FOOTBAL handshake while using the Genuinely Baking skillet Period of time. (Or virtually every sports activities period of time, perhaps. ) “That may be outstanding,Steve Grogan Jersey ” commissioner Roger Goodell considered to The woman’s Brady, right before just one bystander, snagging Brady’s correct fingers along with knocking for a lot of min’s. “Congratulations. Wonderful sports activities games. ”

Brady thanked Goodell extremely. There might be with no environment round the evenings one of the most come back within Genuinely Baking skillet background, combined with finest effectiveness concerning The woman’s Brady’s home.Chris Long Jersey Certainly.

Tom Brady maintained their own best concerning previously. We’re operating via processes to deify Brady, nonetheless round the perform concerning their very own statement sixth Genuinely Baking skillet achievement, we’re capable of look at.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени